TIPS! Skandinavisk forskning inom barnomsorgen

Tidskriften Vetuva baserar sig på skandinavisk forskning och ges ut av det norska  Utdanningsdirektoratet. Språket i tidsskriften är således norska,  men temana är aktuella även på Åland. 

Tidskriften kan läsas här, och där finns även en länk till en forskningsdatabas. Forskningsdatabasen ger en möjlighet att ta del av forskning inom olika områden kopplat till barnomsorgens verksamhet. 

Till tidskriften  finns också diskussionskort utifrån artiklarna. Korten kan användas för att föra diskussioner på den egna enheten.

 

Publicerad 17.11.2022
Uppdaterad 17.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.