Uppdaterat eu-ramverk för digital kompetens för medborgare DigComp 2.2

Inom undervisningssektorn på Åland har ramverket DigComp redan funnits som grund för digital kompetens för studerande (och DigCompEdu för lärare) framför allt i IT-strategin. Nu finns en ny version och till hösten kommer också en svensk översättning att finnas tillgänglig. Åland är med på ett hörn i den arbetsgrupp som översätter ramverket.

Du hittar ramverket via länken https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415

Om du vill veta mer om översättningsprocessen eller vara delaktig på något sätt kan du kontakta carola.eklund@regeringen.ax