Upphandling av utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Landskapsregeringen begär in anbud på utbildning i svenska för inflyttade i arbete. Upphandlingen avser att teckna ett ramavtal med en utbildningsarrangör som kan genomföra utbildningar i svenska i samarbetet med arbetsgivare på Åland. Målet är att stöda arbetsgivare med utländsk arbetskraft och främja arbetstagarnas framgång i arbetet samt att påverka hela arbetsgemenskapens attityder för att främja mångkulturalism.

Anbud kan lämnas fram till den 21.12.2021.

Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens sida i det elektroniska upphandlingsverktyget E-avrop:

https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=51732

Publicerad 7.12.2021
Uppdaterad 7.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.