Utbildningsbyrån har fått en ny medarbetare

Från 13 mars arbetar Jonna Grunér som vikarierande byråchef för Elisabeth Storfors som har semester fram till sista juni. Jonna Grunér kommer närmast från Ålands yrkesgymnasium där hon har arbetat som studiehandledare sedan 2002. Hon har även gjort inhopp som kommunikationschef vid Högskolan på Åland och som biträdande rektor vid Ålands yrkesgymnasium. Jonna är utbildad gymnasielärare, studiehandledare och skolledare och har mångårig erfarenhet om skolfrågor på Åland och frågor som rör vidare studier. Till hennes intressen hör livslångt lärande genom personlig utveckling på såväl det inlärningsmässiga och mentala som på det fysiska området.