Utvärdering om distansundervisningen under våren 2020 riktad till grundskolan

Nu finns en utvärdering öppen för att samla grundskolans erfarenheter från tiden då skolorna måste stänga på grund av Coronapandemin. Utvärderingen görs på initiativ av landskapsregeringen med syftet att få en helhetsbild av hur distansundervinsingen fungerade. Enkäterna är riktad till grundskolans skolledare, lärare och elevvårdpersonal och är öppen under perioden 16.9–14.10 2020.

Enkätsvaren kommer att kompletteras med intervjuer och resultatet av utvärderingen kommer att presenteras i en skriftlig rapport under vårterminen 2021.

Länkar till enkäterna:

För rektorer och föreståndare: https://link.webropolsurveys.com/S/8F1A3B4BD925B06C

För lärare: https://link.webropolsurveys.com/S/98D351DA3F0E6B2B

För elevvårdspersonal: https://link.webropolsurveys.com/S/A93C601F7EC048E1

Publicerad 16.9.2020
Uppdaterad 16.9.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.