Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare - förlängd anmälningstid

Distanskursen "Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare" riktar sig till dig som är lärare inom grundskola, elevvårdspersonal samt andra intresserade.

Den här fortbildningen visar hur det förebyggande arbetet kan gå till och hur skolan systematiskt kan hjälpa elever tillbaka från långvarig frånvaro.

Du får lära dig att känna igen varningssignaler och kunskap om riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro. Du får exempel på hur man kan arbeta för att få en elev att återvända och stanna kvar i skolan. Givetvis kommer vi också gå in på det förebyggande och främjande arbetet, vikten av en tillgänglig skola som möter individens behov och hur man arbetar för att främja närvaro.

Kursen hålls helt på distans.

Anmäl dig senast 22 september här: https://www.open.ax/#skolpsykologi-ht23-vagar-till-skolnarvaro-fran-hemmasittare-till-atervandare

Vänliga hälsningar,
Pia Sjöstrand
PLANERARE / COURSE COORDINATOR 

ÖPPNA HÖGSKOLAN
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
ÅLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Högskolan Norra, Neptunigatan 17
PB 1010, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland
+358 (0)18- 537 713