illustration av gungbräde med sur och glad boll som balanserar

Välbefinnande i daghem och skola - uppföljning

Välbefinnande i daghem och skola: uppföljning, fördjupning och fortsatt inspiration
Dagen riktar sig till personal inom barnomsorg och grundskola som deltagit i kurser i positiv psykologi och välbefinnande, men är också öppen för annan intresserad personal som arbetar med välbefinnande inom sina enheter.

Tid: Måndagen den 29 januari 2024 kl. 8:30 - 15:30
Föreläsare: FD, neuropsykolog, psykoterapeut Åse Fagerlund

Sista anmälningsdag: 12.1.2024

Avgift: 60 euro
Plats: Ålands lagtings utrymmen

Ytterligare information finns på vår webbplats under menyn Fortbildning: www.utbildning.ax/fortbildning/seminarier