Valteri Skillas Ålandsvecka

Information från Valtari Skilla:

Visst, det finns annat som hägrar ute i skolorna nu.....ett välförtjänt SOMMARLOV till exempel, men efter sommar kommer höst och då kan det hända att man skulle behöva bolla mer eller mindre problematiska situationer ute i verksamheterna med någon av Valteri Skillas handledande lärare.

Valteri är ett nationellt center som stöder lärande och skolgång inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd och är ett alternativ som kompletterar kommunernas egna insatser med mångsidiga tjänster. Kompetens och engagemang tillsammans med kommunernas egna enheter och personal borgar för förändringar i önskad riktning. Stöd för lärande och skolgång kan behövas ibland och då finns vi handledande lärare inom Valteri Skilla.

Valteri Skillas Ålandsvecka är planerad till vecka 39 27.9-1.10, men senast v.37 behöver en första kontakt ha tagits för att vi ska hinna göra det byråkratiska inför Ålandsveckan.

Välkommen att ta kontakt: https://www.valteri.fi/sv/ta-kontakt/   

Vi kontaktar Dig och diskuterar processen, Dina förväntningar och behov mer i detalj.

HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Glada hälsningar,

Daniel Enbacka, Eivor Larpes, Anne Levón & Jenny Sjöström 

Handledande lärare, Valteri Skilla

Publicerad 1.6.2021
Uppdaterad 1.6.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.