Vårdnadshavares uppfattning om distansundervisning - enkät

Ålands landskapsregering önskar få en översiktlig bild hur vårdnadshavare till elever i grundskolan uppfattar att distansundervisningen i låg- och högstadiet har fungerat under perioden som skolan varit stängd. Vårdnadshavare uppmanas fylla i enkäten som finns på respektive skolas informationskanal (Wilma, Itslearning osv.). Enkäten, som endast kommer att finnas i elektronisk form, är öppen till den 24.5.2020. 

Publicerad 4.5.2020
Uppdaterad 4.5.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.