Vårdnadshavares uppfattning om grundskolan

Landskapsregeringen har genomfört en ny undersökning av vårdnadshavares uppfattningar om grundskolan för att utvärdera och stödja dess utveckling. Undersökningen är den första som omfattar alla grundskolans årskurser och den första sedan den nya läroplanen trädde i kraft 2021. Resultaten har sammanfattats i en rapport i vilken det de jämförs med resultaten från tidigare undersökningar. Det görs även jämförelser i resultaten mellan flickor och pojkar samt mellan olika utbildningsdistrikt.

Rapporten hittar ni på landskapsregeringens webbplats under fliken Utbildning och lärande/Utvärdering och forskning. Ni kommer direkt till rapporten via denna länk https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/utvardering-vardnadshavares-uppfattning-om-alandska-grundskolan-arskurserna-1-9