Webbinarium om krävande särskilt stöd

Nätverket VIP har som målsättning att stödja utvecklingen av det yrkesövergripande samarbetet samt att stödja förändringen i verksamhetskulturerna i skolorna och inom småbarnspedagogiken, stärka kompetensen hos aktörerna inom krävande särskilt stöd samt fördjupa samarbetet med företrädarna för lärarutbildningen och forskningen. Genom att producera handböcker och utredningar om krävande särskilt stöd vill man öka kunskapen om ämnet hos personalen inom undervisningsväsendet, föräldrarna och aktörerna utanför skolan.

Nätverkert bjuder nu in till ett webbinarium som handlar om krävande särskilt stöd ur olika synvinklar den 18.11.2021 kl. 9.30 -  15.00. Lärare från både barnomsorg och skola på Åland är också välkomna att anmäla sig. Sista anmälningsdag är 4.11.2021. Mer information om tid, innehåll och anmälan se inbjudan nedan: