Webbinarium Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

Nätverket för vuxnas lärande (NVL) Ålands nästa webbinarium handlar om Validering och vägledning -Hur långt har vi kommit? Webbinariet arrangeras tillsammans med NVLs valideringsnätverk och vägledningsnätverk.

Tidpunkt: Onsdagen den 11 november kl. 13.00 – 16.00
Anmälan: Anmäl dig senast den 9 november till bodil.regardh@regeringen.ax

Rekommendationen om validering av icke-formellt och informellt lärande från Europeiska unionens råd fastställer att länder senast 2018 skall ha fungerande nationella system för validering tillgängliga för medborgare som kan ha nytta av det. Inom det nordiska nätverket för vuxnas lärande NVL finns ett expertnätverk för validering som har utarbetat verktyget Roadmap/färdplan 2018. Verktyget kan användas dels som en checklista för att belysa utvecklingsläget i ett land och dels för att jämföra olika länders valideringssystem. 

På webbinariet presenteras verktyget samt hur läget för valideringsarbetet ser ut på Åland i jämförelse med Island.

För ytterligare information se inbjudan nedan