Nyheter

17.10.2019 - To-do-metoden och transformativa lärandecirklar
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ordnar en serie webbinarier i tre delar om två färska handböcker om To-do – metoden och transformativa lärandecirklar som NVL tagit fram. Webbinarierna riktar...
Läs mer om To-do-metoden och transformativa lärandecirklar ›
12.9.2019 - Kurs - Att förebygga rusmedels- och spelmissbruk, 5 sp
Kursen Att förebygga rusmedels- och spelmissbruk vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn, unga och vuxna eller som jobbar med att fjämja hälsa och välmående och förebygga marginalisering....
Läs mer om Kurs - Att förebygga rusmedels- och spelmissbruk, 5 sp ›
10.9.2019 - Ny Itslearning workshop
Eftersom den inplanerade Itslearning workshopen den 25.9 blev fullsatt långt innan sista anmälningsdag har vi nu lagt in ett nytt tillfälle följande dag den 26.9 kl. 09.00 - 12.00. Anmälningen är...
Läs mer om Ny Itslearning workshop ›
5.9.2019 - Save the date Dialog 2020
Preliminärt datum för Dialog 2020 är 30-31 januari. Boka in dagarna i era kalendrar. Mer information kommer efter hand!  
Läs mer om Save the date Dialog 2020 ›
5.9.2019 - Fortbildning för klasslärare
Nätkursen Undervisning i naturvetenskap, 5 sp, riktar sig främst till klasslärare i arbetslivet, klasslärarstuderande och andra vars intresse för läraryrket vaknat. Det är en ny utmaning för alla dem...
Läs mer om Fortbildning för klasslärare ›
14.8.2019 - Material från Kickoff 2019
Nu finns material från James Nottinghams föreläsningar publicerade under fliken fortbildning på hemsidan.
Läs mer om Material från Kickoff 2019 ›
13.8.2019 - Itslearning workshop fullsatt
Itslearning workshopen den 22 augusti är redan fullsatt och det går därför inte att anmäla sig längre! Nya workshops ordnas efterhand om behov finns.
Läs mer om Itslearning workshop fullsatt ›
7.8.2019 - Lärarbehörighet inom småbarnspedagogik
Bli lärare i småbarnspedagogik genom att komplettera dina tidigare studier vid Öppna högskolan på Åland. Kontaktperson vid Öppna högskolan är planerare Mirjam Schauman, tel +358 (0)18 537712, e-post...
Läs mer om Lärarbehörighet inom småbarnspedagogik ›
6.6.2019 - Att möta våldsutsatta barn
En konferens om arbete med barn i våldsutsatthet och om att bemöta våldsutsatta Tid: 14 juni kl. 9-15.00 Plats: Alandica kultur och kongress Målgrupp: Politiker, personal inom hälso- och sjukvård,...
Läs mer om Att möta våldsutsatta barn ›
4.6.2019 - Fortbildning i matematik på Åland
Öppna högskolan på Åland Nu erbjuds en fortbildning för högstadielärare i matematik och naturvetenskap på Åland, där två projekt - LUMA-FINLAND och Skolvist lärande - kombineras till kursen ...
Läs mer om Fortbildning i matematik på Åland ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.