Nyheter

24.10.2018 - Bilderböckerna – en magisk ingrediens i småbarnspedagogik, inspirationskväll
Bilderböckerna har alltid varit en del av småbarnspedagogik. Men hur kan man använda läsningen pedagogiskt i daghemmets vardag? Hur håller man boksamtal, om både fysiska och digitala böcker? Hur...
Läs mer om Bilderböckerna – en magisk ingrediens i småbarnspedagogik, inspirationskväll ›
23.10.2018 - Finlandssvenska integrationsdagar 2018
De finlandssvenska integrationsdagarna 2018 hålls 19-20 november. Årets tema är Sysselsättning, kvinnor och ensamkommande barn. Bildningsalliansen, Folketinget och Hanaholmer står som arrangör och...
Läs mer om Finlandssvenska integrationsdagar 2018 ›
18.10.2018 - Fortbildning Everyone Can Create
I samarbete med Karsten Steiner och Godby högstadieskola erbjuder Ålands landskapsregering ett fortbildningstillfälle kring kreativa arbetsmetoder. Metoden utgår ifrån de arbetssätt som användes i...
Läs mer om Fortbildning Everyone Can Create ›
21.9.2018 - ATT KNÄCKA KODEN! En introduktion i nordiska grannspråk
En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik med övningar i internordisk språkförståelse för lärare och lärarstuderande. Presentation av befintliga nordiska webbmaterial, nätverk och övrigt...
Läs mer om ATT KNÄCKA KODEN! En introduktion i nordiska grannspråk ›
18.9.2018 - Itslearning workshop
Ännu finns det plats på Itslearning workshopen den 5 oktober. Det finns två platser kvar för grundskolan och sju platser för gymnasialstadiet och högskolan. Efter 25.9 fördelas eventuella lediga...
Läs mer om Itslearning workshop ›
11.9.2018 - Nationella dagar för elev- och studerandevård 2018
De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som ett tvådagarsseminarium i Tammerfors 5-6.11. Temat för dagarna är ”Från policy till praktik”. Programmet innehåller föreläsningar ...
Läs mer om Nationella dagar för elev- och studerandevård 2018 ›
7.9.2018 - Finlandssvenska vägledardagar
Den 24-25 oktober hålls de finlandssvenska vägledardagarna i Stundars i Korsholm och i Vasa. Du kommer direkt till inbjudan via den här länken! Hälsningar Bodil Regårdh  
Läs mer om Finlandssvenska vägledardagar ›
31.8.2018 - Seminarium - Är jag en av killarna? - konsten att välja rätt yrkesutbildning
Välkommen på nordiskt seminarium med föreläsningar, samtal och reflektioner tillsammans med elever, studerande, lärare, arbetslivsrepresentanter och experter. Seminariet lyfter frågor om kön,...
Läs mer om Seminarium - Är jag en av killarna? - konsten att välja rätt yrkesutbildning ›
30.8.2018 - Itslearning workshops, nya tillfällen
Ålands landskapsergering erbjuder nu två nya workshops för er som vill testa Itslerarning under läsåret 18/19, en för lärare och en för admins.
Läs mer om Itslearning workshops, nya tillfällen ›
30.8.2018 - Fortbildning, Det nya samhället
Kommer vi år 2022 att konsumera mer falsk information än sann? Kursen tar upp olika vinklingar inom medie- och informationskunnighet, bl.a hur algoritmner och flöden formar och bekräftar världsbilden...
Läs mer om Fortbildning, Det nya samhället ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.