Nyheter

16.2.2021 - Erasmus + 2021-2027
  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat all information om det nya Erasmus+ programmet. Informationen finns på svenska, finska och engelska. Du kan byta språk på sidan via språkmenyn.
Läs mer om Erasmus + 2021-2027 ›
2.2.2021 - Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen
Ålands landskapsregering beslöt den 17.6.2020 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ge underlag till en utbildningspolitisk diskussion om Högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling...
Läs mer om Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen ›
24.9.2020 - Vuxnas grundläggande färdigheter
Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet,...
Läs mer om Vuxnas grundläggande färdigheter ›
21.9.2020 - Forskning visar att barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv
Tarjei Havnes vid Oslo universitet och som har gjort flera studier inom området menar att det finns en stark antydan om att dagvård kompenserar för vilken som helst färdighet som ännu inte är så...
Läs mer om Forskning visar att barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv ›
16.6.2020 - #ErasmusDays 15-17 oktober
I oktober firar vi Erasmus+-programmet igen! Evenemanget #ErasmusDays ordnas i år 15-17.10 och är en ypperlig chans att synliggöra internationell verksamhet både lokalt och internationellt. #...
Läs mer om #ErasmusDays 15-17 oktober ›
14.4.2020 - Erasmus+ ansökningstider förlängs ytterligare med anledning av COVID-19
Förlängning av ansökningstider  Ansökningsdatum för utbildningssektorernas strategiska partnerskapsprojekt (KA201, KA202, KA203, KA204), däribland projekt inom yrkesutbildningen och skolornas...
Läs mer om Erasmus+ ansökningstider förlängs ytterligare med anledning av COVID-19 ›
17.3.2020 - Erasmus+ och COVID-19
Det är möjligt att i alla de länder och områden som virusepidemin omfattar inhibera, avbryta i förtid eller skjuta upp sådan internationell verksamhet som ordnas inom EU-projekt. Verksamheten kan...
Läs mer om Erasmus+ och COVID-19 ›
24.1.2020 - Grundskolans nya läroplan på remiss
Delar av den nya läroplanen för grundskolan är nu på remiss. Ni hittar utkasten till ny allmän del och ämnesdelarna för svenska, matematik, samhällskunskap, historia och bildkonst på vår webbplats...
Läs mer om Grundskolans nya läroplan på remiss ›
5.12.2019 - Erasmus+ ansökningstider för år 2020
Om din skola/organisation planerar att söka stöd inom Erasmus + börjar det bli dags att skriva en ansökan! Ansökningstiderna är följande: Fortbildningsprojekt (KA101) för personal Sista ansökningsdag...
Läs mer om Erasmus+ ansökningstider för år 2020 ›
5.12.2019 - Dags att söka stöd för utbyten och projekt inom Nordplus
Har du någon bra idé som du vill förverkliga med andra skolor i Norden eller Baltikum?  Inom Nordplus kan du söka stöd för: Klassutbyten Elevutbyten och praktik Lärarutbyten (jobbskuggning,...
Läs mer om Dags att söka stöd för utbyten och projekt inom Nordplus ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.