Nyheter

31.10.2022 - Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö
I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet där dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet. Ni hittar deklarationen här. ...
Läs mer om Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö ›
25.10.2022 - Behörighetsgivande speciallärarutbildning
Det finns planer på att starta en behörighetsgivande utbildning till speciallärare i grundskola och inom småbarnspedagogik (ämnesstudier 35 sp) med start augusti 2024. Studietiden är drygt 1 år och...
Läs mer om Behörighetsgivande speciallärarutbildning ›
4.2.2022 - Nytt avtal för utbildning i svenska för inflyttade i arbete
Landskapsregeringen har beslutat att ingå ett nytt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete. Utbildningen genomförs i samarbete med...
Läs mer om Nytt avtal för utbildning i svenska för inflyttade i arbete ›
28.1.2022 - Dags för kampanjen ALL DIGITAL Weeks
ALL DIGITAL Weeks är en europeisk kampanj där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet. ALL...
Läs mer om Dags för kampanjen ALL DIGITAL Weeks ›
21.12.2021 - Det händer inom skolåland
Även om det inte alltid syns utåt eller om alla våra duktiga lärare inte alltid syns så händer det hela tiden bra saker ute på våra skolor och enheter, oberoende om det gäller barnomsorg, grundskola...
Läs mer om Det händer inom skolåland ›
7.12.2021 - Upphandling av utbildning i svenska för inflyttade i arbete
Landskapsregeringen begär in anbud på utbildning i svenska för inflyttade i arbete. Upphandlingen avser att teckna ett ramavtal med en utbildningsarrangör som kan genomföra utbildningar i svenska i...
Läs mer om Upphandling av utbildning i svenska för inflyttade i arbete ›
16.2.2021 - Erasmus + 2021-2027
  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat all information om det nya Erasmus+ programmet. Informationen finns på svenska, finska och engelska. Du kan byta språk på sidan via språkmenyn.
Läs mer om Erasmus + 2021-2027 ›
2.2.2021 - Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen
Ålands landskapsregering beslöt den 17.6.2020 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ge underlag till en utbildningspolitisk diskussion om Högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling...
Läs mer om Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen ›
24.9.2020 - Vuxnas grundläggande färdigheter
Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet,...
Läs mer om Vuxnas grundläggande färdigheter ›
21.9.2020 - Forskning visar att barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv
Tarjei Havnes vid Oslo universitet och som har gjort flera studier inom området menar att det finns en stark antydan om att dagvård kompenserar för vilken som helst färdighet som ännu inte är så...
Läs mer om Forskning visar att barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.