Nyheter

24.5.2019 - Utbildning för att bli tutorlärare - dags att anmäla intresse!
I och med att läroplanen för grundskolan håller på att förnyas så planeras även hur läroplanen ska implementeras. En del av de planerade åtgärderna är att skapa ett nätverk av tutorlärare....
Läs mer om Utbildning för att bli tutorlärare - dags att anmäla intresse! ›
18.1.2019 - Dags att söka stöd för samarbete och projekt inom Nordplus
Har du någon bra idé som du vill förverkliga med andra skolor i Norden eller Baltikum?  Inom Nordplus kan du söka stöd för: Klassutbyten Elevutbyten och praktik Lärarutbyten (jobbskuggning,...
Läs mer om Dags att söka stöd för samarbete och projekt inom Nordplus ›
2.10.2018 - Informationstillfälle för vuxenutbildare om internationellt samarbete
Tid och plats: 6.11 kl. 12.00-14.45, Park Alandia Hotell, Norra Esplanadgatan 3, Mariehamn. Pekka Tenhonen berättar om internationell finansiering för studieresor, fortbildningskurser, arbetsperioder...
Läs mer om Informationstillfälle för vuxenutbildare om internationellt samarbete ›
2.10.2018 - Nordiskt café - ett informationstillfälle om möjligheter till nordiskt samarbete!
Tid och plats: 6 november kl. 15.15-17.00 (Park hotell, konferensdelen, Norra Esplanadgatan 3)
Läs mer om Nordiskt café - ett informationstillfälle om möjligheter till nordiskt samarbete! ›
25.9.2018 - Forskningsresultat visar på ledarskapets vikt för skolutveckling på Åland
Forskning visar att det går att vända svaga skolresultat också på regional nivå. Michael Uljens är professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa och han vet idag väldigt mycket om vilken avgörande...
Läs mer om Forskningsresultat visar på ledarskapets vikt för skolutveckling på Åland ›
10.9.2018 - Planerar du ett Nordplus samarbete nästa år?
Innan ni skickar in en projektansökan är det möjligt att söka bidrag för ett förberedande besök inom programmen Nordplus Junior, Nordplus Nordens Språk och Nordplus Vuxen. Under besöket kan ni...
Läs mer om Planerar du ett Nordplus samarbete nästa år? ›
27.6.2018 - Kontaktseminarium för vuxenutbildare om kulturarv för lärande
Tema för seminariet  är Cultural heritage and heritage learning och kulturarv som en gemensam utgångspunkt för lärande och interkulturell dialog. Plats för seminariet är Jamtli i Östersund den 16-18...
Läs mer om Kontaktseminarium för vuxenutbildare om kulturarv för lärande ›
28.5.2018 - Socioekonomisk bakgrund påverkar elevernas skolframgång i allt större utsträckning
Nationella centret för utbildningsvärdering (NCU) har gjort en omfattande undersökning kring utbildningen i Finland i dag och utbildningens framtid. Enligt NCU har elevernas bakgrund fått allt större...
Läs mer om Socioekonomisk bakgrund påverkar elevernas skolframgång i allt större utsträckning ›
22.5.2018 - Delta i Föräldrabarometern 2018!
Utbildnings- och kulturavdelningen vill uppmärksamma alla åländska grundskolor på möjligheten för alla elevers föräldrar att delta i Föräldrabarometern 2018. Åland har fått en utökad tidsfrist t.o.m...
Läs mer om Delta i Föräldrabarometern 2018! ›
15.5.2018 - Guider och handböcker
Nu samlar vi guider och handböcker under fliken Pedagogiskt stöd. Den första handboken som finns där handlar om Multiltteracitet. Hanboken tar  upp begreppet multilitteracitet men ger också handfasta...
Läs mer om Guider och handböcker ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.