Nyheter

20.9.2019 - Erasmus+ info den 24 oktober, påminnelse om anmälan
Erasmus+ är Europeiska unionens utbildningsprogram och stöder europeiskt samarbete. Programmets mål är att utveckla utbildningen, förbättra ungdomars och vuxnas utbildningsnivå, kompetens och...
Läs mer om Erasmus+ info den 24 oktober, påminnelse om anmälan ›
19.6.2019 - Inbjudan till Kickoff 2019
Måndagen 12 augusti hålls Kickoff 2019 med temat Utmanande undervisning- att synliggöra lärandet i en skola för alla. För grundskolans personal innebär inspirationsdagen en heldag med inledande ...
Läs mer om Inbjudan till Kickoff 2019 ›
7.6.2019 - Anmäl dig till Kickoff 2019
Den 12 augusti hålls Kickoff 2019 för grundskolan och den preliminära anmälningen har varit öppen sedan en månad tillbaka. Anmälningstiden har nu förlängts för att så många som möjligt ska hinna...
Läs mer om Anmäl dig till Kickoff 2019 ›
29.8.2018 - Elevrådsträff 5 september på Föglö
Grundskolelagen och läroplanen för grundskolan på Åland håller på att skrivas om och i revideringsarbetet är elevernas åsikter viktiga. Den 5 september kommer alla elevråd i grundskolan (åk 7-9) att...
Läs mer om Elevrådsträff 5 september på Föglö ›
23.8.2018 - Skolfreden på Åland
SKOLFREDEN PÅ ÅLAND - "Du kan påverka- ett leende hjälper" Skolfreden har utlysts på Åland sedan 2007 med syftet att väcka diskussion kring hur en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan...
Läs mer om Skolfreden på Åland ›

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.