Nyheter

24.10.2018 - Läroplansträff för lärare i svenska i grundskolan
Välkomna alla lärare som undervisar i svenska i grundskolan, det är dags att tycka till om ämnesdelen i den kommande läroplanen för grundskolan på Åland. Det första ämnet som står i tur är svenska....
Läs mer om Läroplansträff för lärare i svenska i grundskolan ›
1.10.2018 - Nya styrdokument och anvisningar
Nu kan du hitta Grunder och allmänna kriterier för antagningen av studerande år 2019 och Dimensionering av antalet studieplatser ht 2019 och underlag för planeringen inför 2020-2021 under våra...
Läs mer om Nya styrdokument och anvisningar ›
21.6.2018 - Grundskolans nya läroplan
Nu finns det första utkastet från grundskolan nya läroplan att läsa och kommentera under fliken Remiss här på hemsidan. Utkastet består av förord, inledning och inledande kapitel som behandlar...
Läs mer om Grundskolans nya läroplan ›
11.6.2018 - Anvisningar
En del anvisningar finns nu på vår webbplats och fler kommer efterhand. De finns under fliken Styrdokument.  Vilka saknar du?
Läs mer om Anvisningar ›
6.6.2018 - Nya nationella kriterier ska tas fram
På Yle:s webbplats skriver man att samma kunskaper kan ge 7, 8 eller 9 i vitsord beroende på vilken grundskolan. Av den anledningen ska betygssättningen nu ses över så att det ska bli lättare att...
Läs mer om Nya nationella kriterier ska tas fram ›
25.5.2018 - Kommentering av bedömningskriterierna
Hej alla grundskollärare Vi vill påminna er om att det ännu finns tid att kommentera bedömningskriterierna från 2013 för alla ämnen i den nuvarande läroplanen. I rummet Grundskolans läroplan på...
Läs mer om Kommentering av bedömningskriterierna ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.