Nyheter

15.1.2021 - Sista föreläsarpresentationen, Pekka Peura
I och med det här blogginlägget har alla föreläsare till Dialog 2021 presenterats. Sista man ut är Pekka Peura som kommer att prata om formativ bedömning. Blogginlägget kan ni läsa här!
Läs mer om Sista föreläsarpresentationen, Pekka Peura ›
13.1.2021 - Föreläsarpresentation, Anne-Charlotte Kjerulf
Föreläsaren Anne Charlotte Kjerulf som föreläser under Dialog 2021 presenteras i vår blogg, https://www.utbildning.ax/blogg/forelasarpresentation-anne-charlotte-kjerulf   
Läs mer om Föreläsarpresentation, Anne-Charlotte Kjerulf ›
11.1.2021 - Ny föreläsarpresentation, Ove Näsman
Nu finns ett nytt blogginlägg om förreläsare till Dialog 2021 - Ove Näsman https://www.utbildning.ax/blogg/forelasarpresentation-ove-nasman
Läs mer om Ny föreläsarpresentation, Ove Näsman ›
4.1.2021 - Föreläsarpresentation, Anna Eva Hallin
Nästa föreläsare som är klar för Dialog 2021 är Anna Eva Hallin som som bidrar med en inspelad föreläsning och som handlar om hur man kan öka den kommunikativa delaktigheter i och utanför klassrummet...
Läs mer om Föreläsarpresentation, Anna Eva Hallin ›

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.