Pedagogiska resurser

Vi försöker samla relevant material till dig som lärare och som du kan ha nytta av vid både lektionsplanering som i undervisningen.

Här finns bla.a. material kring:

  • Stöd för lärande och skolgång
  • upphovsrätt 
  • Medie- och informationskunnighet (MIK).
  • Distansundervisning
  • Digitala läromedel

Om du som lärare har tips, lärobjekt och material du kan och vill dela med dig kan du skicka det till oss så lägger vi upp det här!

Publicerad 10.11.2020
Uppdaterad 3.11.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.