Pedagogiska resurser

Vi försöker samla relevant material till dig som lärare och som du kan ha nytta av vid både lektionsplanering som i undervisningen.

Här finns bla.a. material kring:

  • Stöd för lärande och skolgång
  • upphovsrätt 
  • Medie- och informationskunnighet (MIK).
  • Distansundervisning
  • Digitala läromedel

Om du som lärare har tips, lärobjekt och material du kan och vill dela med dig kan du skicka det till oss så lägger vi upp det här!