Program 2 februari

09.00 - 11.00 

Föreläsning 

Föreläsare 

Spår 

Tekniskt stöd

Hållbart mål

På andra sidan spektrumet Alexander Skytte Delaktighet  Linn Tallgård

Elevdelaktighet och inflytande i praktiken

Jonna Varsa Delaktighet Cathrine
Nyback
Upptäcka och förebygga utanförskap Clara Lindqvist och Gerda Kraemer Delaktighet Adina Autio

Alla lärare skrivlärare i eget ämne

Annette Kronholm-Cederberg Kommunikation Katarina Halme-
Wiklund
Att öka kommunikativ delaktighet hos elever med språkstörning/DLD Anna-Eva Hallin Delaktighet Åsa Grönlund
Stresshantering för studerande  Niklas Wahlström Välbefinnande Bodil Regårdh
Perspektiv på flerspråkigt lärande i skola Siv Björklund Kommunikation Inhiberad!!

12.00 - 14.00 

Undervisning hand i hand på distans Ifous-gruppen  Digitala klassrummet Cathrine 
Nyback
Hur orka arbeta som lärare? Ove Näsman Välbefinnande Carola Eklund
Digital integritet och identitet Tanja Rönnberg Digitala klassrummet Adina Autio
Assessment Pekka Peura Delaktighet Cecilia Valve

Att organisera för digitala lärmiljöer och kommunikation

Anna Åkerfeldt  Digitala klassrummet Isabelle Blågerg
Svåra samtal Anne-Charlotte Kjerulf Välbefinnande Linn Tallgård
Kommunikation, delning och gemenskap Anna-Lena Groos Kommunikation Bodil Regårdh