Resurser och stöd för lärare

Nya styrdokument för både barnomsorg och skola uppdateras med jämna mellanrum. För att stöda lärare och övrig personal inom undervisningssektorn på Åland samlar vi resurser och stöd för att förverkliga dessa.