Skolor på Åland

Kontaktuppgifter

Skola Adress Telefon

Brändö grundskola

 Brändöby, 22920 Brändö +358 18 5610

Eckerö skola 

 Käringsundsvägen 16, 22270 Eckerö  

+358 18 38361

Källbo skola

Skolvägen 2, AX-22410 Godby  +358 18 43130

Föglö grundskola

Föglövägen 45, 22710 Föglö  +358 18 50007

Geta skola  

Getavägen 2115, 22340 Geta +358 18 49350

Näfsby skola 

Krokgränd 8, 22240 Hammarland +358 18 364541

Södersunda skola  

Södersunda skolväg 11, 22130 Gottby +358 18 32471

Vikingaåsens skola   

Skolvägen 3, 22150 Jomala +358 1832971

Kumlinge grundskola  

AX 22820 Kumlinge +358 18 622450

Kökars grundskola

Karlby 22730 Kökar

+358 40 7721635

Lemlands skola

Skolvägen 3 AX-22610 Lemland +18 34950

Lumparlands skola

Kyrkvägen 28, AX-22630 Lumparland +358 18 359031

Strandnäs grundskola  

Nabbvägen 12,  +358 18 531 340

Ytternäs skola 

Västra Ytternäsvägen +358 18 531360

Övernäs grundskola 

Västra Skolgatan 4 +358 18 531 370

Godby högstadieskola  

Skolvägen 4, 22410 Godby

+358 18 431211

Kyrkby högstadieskola   

Skolvägen 5 AX-22150 Jomala +358 18 32870
Träningsundervisningen

Skolvägen 5 AX-22 150 Jomala

+358 18 328725

Ålands folkhögskola

Folkhögskolevägen 41, 22310 Pålsböle +358 018 43240

Ålands gymnasium

Neptunigatan 21, 22100  Mariehamn +358 18 532 580

Högskolan på Åland

Norra- Neptunigatan 17

Södra- Navigationsskolegränd 2

Västra- Neptunigatan 6

+358 18 537000 (växel)

 

Skolkarta

Kartan visar var skolorna på Åland är belägna

Publicerad 11.1.2018
Uppdaterad 18.5.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.