Utkast

Remissbegäran för förslag till läroplan för barnomsorgen

Inom utbildnings- och kulturavdelningen utarbetas ett förslag till ny läroplan för barnomsorgen på Åland. Utkastet till läroplan har gått ut på remiss enligt Landskapsregeringens beslut den 21.1.2022.
Remisstiden pågår från 21.1... Läs hela remissen »