Utkast

Remiss slöjd

Remiss på utkast till ämnesdelen biolog i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss omgivningskunskap åk 1 - 4

Remiss på utkast till ämnesdelen om givningskunskap åk 1 - 4 i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss kemi åk 7 - 9

Remiss på utkast till ämnesdelen kemi åk 7 - 9 i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss idrott

Remiss på utkast till ämnesdelen idrott i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss geografi

Remiss på utkast till ämnesdelen geografi i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss fysik & kemi åk 5 - 6

Remiss på utkast till ämnesdelen fysik & kemi åk 5  6 i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss fysik åk 7 - 9

Remiss på utkast till ämnesdelen fysik åk 7 - 9 i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss engelska

Remiss på utkast till ämnesdelen engelska i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss biologi

Remiss på utkast till ämnesdelen biolog i den kommande läroplanen för grundskolan.

Remiss svenska

Remiss på förslag till ämnesdelen svenska i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss matematik

Remiss på förslag till ämnesdelen matematik i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss samhällskunskap

Remiss på förslag till ämnesdelen samhällskunskap i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss historia

Remiss på förslag till ämnesdelen historia i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss bildkonst

Remiss på förslag till ämnesdelen bildkonst i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss Allmänna delen

Här hittar du remissen på förslag till den allmänna delen i den kommande läroplanen för grundskolan.  

 

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.