Utkast

Sammanställning av remissvar för ÅLp21

Inom utbildnings- och kulturavdelningen har en ny läroplan för grundskolan utarbetats och den allmänna delen av läroplanen fastställdes 18.12 2020. Läroplanen träder i kraft i augusti 2021. ... Läs hela remissen »

Remiss A2-språk

Här hittar du remissutkastet för A2-språk.

Remiss B1-språk

Här hittar du remissutkastet för B1-språk.

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.