Utkast

Remiss svenska

Remiss på förslag till ämnesdelen svenska i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss matematik

Remiss på förslag till ämnesdelen matematik i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss samhällskunskap

Remiss på förslag till ämnesdelen samhällskunskap i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss historia

Remiss på förslag till ämnesdelen historia i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss bildkonst

Remiss på förslag till ämnesdelen bildkonst i den kommande läroplanen för grundskolan.  

Remiss Allmänna delen

Här hittar du remissen på förslag till den allmänna delen i den kommande läroplanen för grundskolan.  

 

Utkast ämnesdel i MATEMATIK för åk 1-9

Här finns utkast på ämnesdelen i matematik för åk 1-9 i den nya läroplanen för grundskolan. Utkastet innehåller en förklaring på ämnesdelens upplägg, riktlinjer för undervsiningen, centralt innehåll, mål och bedömningskriterier. 

... Läs hela remissen »

Utkast ämnesdel i HISTORIA för åk 4-9

Här kan du läsa utkastet på ämnesdelen i historia för åk 4-9. I utkastet finns en förklaring på ämnesdelens upplägg, riktlinjer för undervisningen, centralt innehåll, mål och bedömningskriterier. 

Utkast ämnesdel i SVENSKA för åk 1-9

Följande text är det nyaste utkastet på ämnesdelen i svenska i den nya läroplanen för grundskolan på Åland.

Dokumentet innehåller en förklaring på hur strukturen för alla ämnesdelar planeras att läggas upp samt innehåll, mål och... Läs hela remissen »

Utkast på allmänna delen i den nya läroplanen för grundskolan

Här hittar du utkast på sid 1-16 från den nya läroplanen för grundskolan. Utkastet innehåller innehållsförteckning på hela allmänna delen, förord, inledning samt de inledande kapitlena där bl.a. värdegrund och nyckelkompetenser... Läs hela remissen »

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.