Utkast

Slöjd post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen slöjd efter remissrundans ändringar.

Omgivningskunskap post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen omgivningskunskap efter remissrundans ändringar.

Kemi åk 7-9 post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen kemi efter remissrundans ändringar.

Idrott post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen idrott efter remissrundans ändringar.

Geografi post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen geografi efter remissrundans ändringar.

Fysik & kemi åk 5 - 6 post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen fysik och kemi åk 5-6 efter remissrundans ändringar.

Fysik åk 7 - 9 post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen fysik efter remissrundans ändringar.

Engelska post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen slöjd efter remissrundans ändringar.

Biologi post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen biologi efter remissrundans ändringar.

Svenska post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen svenska efter remissrundans ändringar.

Matematik post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen matematik efter remissrundans ändringar.

Samhällskunskap post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen samhällskunskap efter remissrundans ändringar.

Historia post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen historia efter remissrundans ändringar.

Bildkonst post remiss

Här hittar ni utkastet för ämnesdelen bildkonst efter remissrundans ändringar.

Remiss Allmänna delen

Här hittar du remissen på förslag till den allmänna delen i den kommande läroplanen för grundskolan.  

 

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.