Styrgruppen för administrativa system

4.4.2023 12:00 till 14:00
Publicerad 28.3.2023
Uppdaterad 28.3.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.