CRAFT-modellen

CRAFT-modellen är en undervisningsmetod som passar bra när flera elever/studerande ska jobba med en gemensam uppgift. Modellen passar in i många av skolans enskilda ämnen men fungerar också utmärkt inom ämnesövergripande helheter. Gruppstorlekar på 3 - 4 elever/studerande fungerar bäst. Den ger ramar för att hjälpa elever/studerande och läraren i processen från problemställning till problemlösning och kan användas i olika sammanhang:

  • För grupper i en specifik klass eller skola

  • För grupper som består av elever/studerande från flera skolor på Åland

  • För grupper som samarbetar med skolor från ett annat nordiskt land inom ramen för eTwinning, ett sk. Nordic CRAFT samarbete inom Norden. De som vill jobba i ett nordiskt CRAFT-projekt kan kontakta Siw Kyrkslätt, e-Twinning ambassadör på Åland, vid Vikingaåsens skola för att få stöd med registreringen på eTwinning-plattformen.  

Material om vad CRAFT är, hur modellen fungerar, samt förslag till bedömningskriterier hittar ni på www.utbildning.ax under Pedagogiskt stöd/CRAFT https://www.utbildning.ax/pedagogiskt-stod/craft.

Publicerad 23.9.2019
Uppdaterad 23.9.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.