Eleven i fokus

Under förra läsåret 2016-2017 var jag en av pilotlärarna i FUS-projektet. Jag gick in i någonting som jag egentligen inte visste vad det innebar.

Ganska snabbt fick vi börja planera vad vi ville undervisa och vilka grupper som skulle delta. Jag bestämde med en kollega att vi skulle göra ett samarbete i ämnet svenska och ett novelltema. Vårt mål var att de bl.a. skulle lära sig hur en novell är uppbyggd, känna till några novellförfattare såsom Strindberg samt skriva en egen novell.

Innan vi började undervisningen i praktiken skulle vi välja en forskningsfråga och då valde vi interaktion mellan eleverna men också mellan elev och lärare. Detta hade vi i bakhuvudet då vi planerade vårt arbete.

Vi planerade varannan lektion

Första tillfället hade vi en kort session då vi lärde känna varandra. Då märktes dock vår ovana genom att vi bara hade en kamera och alla skulle samsas kring den. Det resulterade i att eleverna inte ville säga något och det blev väldigt personligt eftersom man inte kunde se varandras ansikten tydligt.

Varje lektion började vi med en gemensam genomgång och gav sedan uppgifter till grupperna. Som exempel på en lektion spelade vi upp en uppläsning av Strindbergs novell Ett halvt ark papper. Därefter skickade vi ut dem i grupprum som finns i Fronters videokonferensprogram för att skriva en skrivuppgift tillsammans.

Ett annat exempel som de fick göra i läxa vara att göra personbeskrivningar på en digital anslagstavla. Vi öppnade den sedan i klass och läste och diskuterade tillsammans. Det låter som en rätt vanlig uppgift men det som vi får komma ihåg är att eleverna satt på två olika öar.

Det här var några exempel som vi gjorde tillsammans. Under den här perioden var jag också mottagare, dvs. ansvarig i en klass där läraren var på distans. Då var det en lärare på en annan skärgårdsö som undervisade min elev i nian om verbformen passiv i engelska.

Reflektioner

Negativt

Tekniska problem uppstår ofta och det krävs bra utrustning samt en IT-handledare som är tillgänglig. Dessutom måste kommunerna vilja satsa på utrustning som funkar. Undervisning på distans kräver en annan metod och lärarna måste få tid att jobba fram den. Interaktionen mellan lärare och elev bakom skärmar är annorlunda än i klassrummet. Eleverna behöver vara mer studiemotiverade än om man undervisar i klassrum. Om tekniken strular behöver man som lärare ha nåt annat till eleverna.

Positivt

Det är roligt när man jobbar i en liten skola att få fler elever och då kunna jobba i grupp. I det här projektet fick vi också jobba ihop med en kollega som undervisar i samma ämne vilket gav ett nyttigt utbyte.

Vad vi borde tänka på…

Testa före på skolan med sina egna elever. Eleverna borde få träffas på riktigt före, kanske en temadag tillsammans.

Avslutningsvis är jag glad att jag fick möjligheten att vara med i projektet. Jag och eleverna fick utveckla våra it-kunskaper och interagera med andra. Undervisning på distans kan inte ersätta hela skolgången för våra elever men är ett sätt att variera och kunna utnyttja kompetenser som inte finns i vår fysiska skola. Vårt mål för skolan måste vara att göra den attraktiv och sätta elevens behov i fokus.

På bilden finns det informationsmaterial som togs fram av projektet och som sammanfattar forskningsresultatet.

Johanna Nordman, pilotlärare i FUS-projektet, Kumlinge skola