Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss

Förslaget till barnomsorgens nya läroplan har nu gått på remiss och för er som är intresserade att läsa det finns det under Remisser/utkast på vår webbplats. Där hittar ni också de illustrationer som hör ihop med förslaget. Ni kan läsa mera på https://www.utbildning.ax/remisser/remissbegaran-forslag-laroplan-barnomsorgen