Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss

Publicerad 24.1.2022
Uppdaterad 24.1.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.