Fortbildning i förskolepedagogik

Ålands landskapsregering och Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo akademi och yrkeshögskolan Novia en fortbildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn under våren och hösten 2020.

Målgruppen är personal inom barnomsorgen på Åland. Önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle, antingen samma person eller olika personer.

För ytterligare information om innehåll, tidpunkter och anmälan, se Informationsblad och Programupplägg nedan! 

Publicerad 9.1.2020
Uppdaterad 9.1.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.