illustration av personer som pratar

Seminarium 1/2024 kring välmående - kom ihåg anmälan!

Utbildningsbyrån bjuder in samtliga anställda inom barnomsorgen, grundskolan, landskapets skolor, Högskolan på Åland samt fria bildningen till ett seminarium kring välmående: 

När - 6 mars med start kl. 12.00
Plats - Alandica kultur och kongress
Sista anmälningsdag - 27 februari

Kom ihåg att anmäla er innan ni loggar ut inför sportlovsledigheten! En del av föreläsningarna kommer att vara begränsade till 50 st så säkra din plats så fort som möjligt! 

För ytterligare information se vidare utbildningbyråns webbplats https://www.utbildning.ax/temaeftermiddag-valmaende