Sista föreläsarpresentationen, Pekka Peura

I och med det här blogginlägget har alla föreläsare till Dialog 2021 presenterats. Sista man ut är Pekka Peura som kommer att prata om formativ bedömning. Blogginlägget kan ni läsa här!