Tiden för anmälan till Dialog 2022 förlängs

Du kan fortfarande anmäla dig till Dialog 2022 fram till den 20 mars. Däremot går det inte längre att boka in sig för lunch på plats. Du hittar all information på vår webbplats utbildning.ax/dialog-2022. Här hittar du också information om utställarna på vår mässa!

 

Publicerad 16.3.2022
Uppdaterad 16.3.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.