Nordplus seminarium för skolorna på Åland

Seminarium för utbildningschefer, rektorer, föreståndare och lärare!

Plats: 

Mötesrum Rödhamn, Självstyrelsegårde
9.5.2023 12:00 till 16:00
Publicerad 28.3.2023
Uppdaterad 28.3.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.