Nordplus seminarium för skolorna på Åland

Seminarium för utbildningschefer, rektorer, föreståndare och lärare!

Plats:
Mötesrum Rödhamn, Självstyrelsegårde
Inträffar:
-