Föreläsarpresentationer till Dialog 2022 fortsätter

Nu kan vi presentera två nya föreläsningar för seminariet Dialog 2022. Den ena vänder sig i första hand till barnomsorgen då Nina Nylander föreläser under temat tal- och språkutveckling och flerspråkighet. Mini-språksafari med talterapeuten  

Den andra handlar om Digilandet 2.0 där Maria Keskinen och Minttu Myllynen berättar om hur man kan skapa ett gemensamt digitalt resursrum för flera enheter, vilka resurser som behövs och hur man kan jobba med digitala verktyg inom grundskolan och barnomsorgen.