Nya grunder för gemensam antagning av studerande 2024

Ålands landskapsregering beslöt att fastställa ”Grunder och allmänna kriterier för antagningen av studerande i gemensam åländsk antagning år 2024” till utbildning som ordnas enligt LL (2011) om gymnasieutbildning (2011:13). Dessa föreskrifter, grunder och allmänna kriterier gäller även den utbildning vid Ålands folkhögskola som är med i den gemensamma åländska antagningen av studerande. Enligt 20 § LL (1999:53) om Ålands folkhögskola är det direktionen vid Ålands folkhögskola som antar studerande. 

De nya grunderna finns under Bilagor.