Nyheter

Progression och stöd för digital kompetens inom hela undervisningssektorn

Utbildningsbyrån har beslutat ge ut ett material för att stöda implementeringen av IKT-strategin för digital kompetens 2023 - 2027. Stödmaterialet utgörs av en progression för digital kompetens och...

Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete. Avtalet innebär att Medborgarinstitutet ska...

Läroplan fastställd för integrationsutbildningen

Ålands landskapsregering har fastställt läroplan gällande integrationsutbildning för vuxna invandrare på Åland i enlighet med LL (2012:74) om främjande av integration. Integrationsutbildningen...

Tillstånd att anordna fortbildning för yrkesförare

Ålands landskapsregering har beviljat Ålands näringslivs servicebolag Ab tillstånd att anordna och utfärda intyg över fortbildningsdagar för yrkesförare i enlighet med landskapslag om yrkeskompetens...

Grunder för antagning hösten 2018

Ålands landskapsregering har fastställt grunder och allmänna kriterier för antagning för den samåländska antagningen av studerande till gymnasieutbildning år 2018. Antagningsgrunderna gäller även...