Digitala klassrummet

För att främja målet som gäller social hållbarhet krävs det att bildning och kunnande stärks hos den enskilda individen. Ett spår inom Dialog som speciellt stöder målen 4, 8, 10 och 16 är Digitala klassrummet. För att kunna driva en inkluderande utbildning som främjar ungas anställning och tillgång till utbildning behövs inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. Miljöerna behöver säkerställa lika rättigheter och tillgång för alla bland annat genom att vara effektiva och transparanta. Under spåret Digitala klassrum kan ni ta del av föreläsningarna:

  • Att organisera för digitala lärmiljöer och kommunikation med forskaren Anna Åkerfeldt
  • Digital integritet/identitet med Tanja Rönnberg från Rädda Barnen på Åland
  • Undervisning hand i hand på distans med Ifous utvecklingsgrupp på Åland

 

Att organisera för digitala lärmiljöer och kommunikation

Innehåll: Anna kommer ta utgångspunkt i enkätundersökningen där ca. 2 300 svenska gymnasieelevers svarade på frågor om deras erfarenheter av våren 2020 distansundervining. Under presentationer kommer Anna diskutera såväl möjligheter som utmaningar när lärande och undervisning sker i digitala lärmiljöer. 

Föreläsare: Anna Åkerfeldt

Målgrupp: samtliga

Blogginlägg!

Digital integritet/identitet

Innehåll: Hur kan skolpersonal prata om det som barn och unga upplever online i de situationer det påverkar elevernas skolarbete och välmående? Går det att göra utan att det tar extra tid? Välkommen på en workshop där vi pratar om hur barns och ungas identitet formas av den digitala miljö de lever i. Vi diskuterar begreppen identitet och integritet och vad de kan betyda för barn och unga i jämförelse med vad de kan betyda för vuxna. Deltagarna får även tips på hur skolpersonal kan prata om svåra saker på ett enkelt sätt. Workshopen avslutas med ett praktiskt medskick och anpassas efter de årskurser som deltagarna möter.

Föreläsare: Tanja Rönnberg

Målgrupp: samtliga

Blogginlägg!

Undervisning hand i hand på distans

Innehåll: Föreläsningen tangerar vikten av handledning, kommunikation och närhet i distansundervisning. Frågor hur man ska få med lärare, hur man får studerande att göra uppgifter, hur man kan skapa närhet på distans och hur man kan jobba med kompetensutveckling i en grupp lyfts och diskuteras. Presentatörerna utgår dels från egna erfarenheter och dels från aktuell forskning. Under föreläsningen får deltagarna också reflektera över olika scenarion och dela med sig av egna erfarenheter

Föreläsare: Ifous utvecklingsgrupp på Åland

Målgrupp: samtliga

Blogginlägg!