Nyheter

Föreläsarnas presentationer från seminariet kring välmående

Föreläsarnas presentationer finns nu uppladdade från seminariet kring välmående den 6 mars. Några föreläsare önskar att deras presentationer endast delas med dem som var på föreläsningen men vilka...

Seminarium 1/2024 kring välmående - kom ihåg anmälan!

Utbildningsbyrån bjuder in samtliga anställda inom barnomsorgen, grundskolan, landskapets skolor, Högskolan på Åland samt fria bildningen till ett seminarium kring välmående:  När - 6 mars med start...

Information om Erasmus+/Nordplus -programmen - save the date

Ledare och lärare från utbildningssektorn är varmt välkomna på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga evenemang om internationaliseringsmöjligheter! Vill du veta mera om hur du kan arbeta...

Välbefinnande i daghem och skola - uppföljning

Välbefinnande i daghem och skola: uppföljning, fördjupning och fortsatt inspiration Dagen riktar sig till personal inom barnomsorg och grundskola som deltagit i kurser i positiv psykologi och...

Webbinarium om AI och skola

Nu finns presentationen från webbinariet AI och skola med Alper Ylimaz från den 29.11.2023 uppladdad här på utbildningsbyråns webbplats. 

Hur hittar jag samarbetspartners via eTwinning?

Du som vill jobba nordiskt över nätet, se hit! Nu ordnas det ett eTwinning webbinarium den 8.11.2023 där du kan få information om hur du kan hitta samarbetspartners via eTwinningportalen och där du...

Fortbildning, jämställdhets- och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken

Folkhälsan ordnar en digital fortbildningsserie vad gäller jämställhets och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken. Fortbildningen baserar sig på den finländska lagstiftningen och det bör...

Inget Dialog 2024 men...

Under 2024 ordnas inget Dialog-seminarium i den form det tidigare hållits men istället ordnas två tema-eftermiddagar under året. Den första tema-eftermiddagen hålls den 6 mars på temat välmående och...

Workshop, fortbildning och skolprogram

Workshop Skolpsykologer bjuder in skolpersonal till en workshop om funktionsbedömningar. Workshopen hölls första gången i maj, med många deltagare, och nu erbjuds en till möjlighet för dem som...

Resurser/webbinarier - förebyggande av mobbning, trakasserier och diskriminering

Utbildningsstyrelsen har byggt upp en resurs med anvisningar och verktyg på svenska som riktar sig till lärare och ledare inom skola och barnomsorg. Materialet kan också användas av andra som jobbar...

Itslearning workshop, IUP, i september

Onsdagen den 20 september 2023 ordnas ett tillfälle för lärare och administratörer i verktyget IUP (individuell utvecklingsplan). Kurstillfället riktar sig både till Itslearning - skoladministratörer...

Itslearning workshop, januari 2023

Den 24 januari håller Erika Ståhlman en tredelad workshop för både nya och vana användare av lärplattformen Itslearning. Workhopen inleds med en introduktion av Itslearning och tillsammans diskutera...

Kompetensutveckling i arbetslivet

Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerade i oktober i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling och...

Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 nu!

Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 som pågår 6 - 12 februari 2023. Nationella audiovisuella institutet KAVI uppmanar också åländska skolor att delta! Medieläskunnighet tillhör alla. Syftet med...

Innovationer för en jämlik framtid

Svenska Folkskolans vänner och Folkhälsan ordnar en innvationstävling med syftet att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland unga i...

Lansering av DigComp 2.2 på svenska

Den nyligen uppdaterade EU-standarden för digital kompetens och förmåga DigComp 2.2 finns nu till väsentliga delar översatt till svenska. Standarden har sedan flera år legat som grund för Ålands IT-...

Nytt Dialog-seminarium planeras i februari 2023

Planera redan nu in Dialog 2023 i din kalender! Preliminärt datum är 7 - 8 februari!  Förslag på teman och föreläsare kan skickas till Carola Eklund!

LUMA-dagarna 2022

LUMA-dagarna ordnas vid Aalto-universitetet i Esbo 13-14.6.2022 av LUMA-center Finland-nätverket. Det övergripande temat för dagarna är ”Framtidens skapare – vetenskap, konst, teknik och ekonomi”. ...

Multilitteracitet för daghem

Centralen för mediefostran Metka rf ordnar inte bara workshopar för barn och unga utan också fortbildning i mediefostran för lärare, småbarnspedagoger, bibliotekspersonal och ungdomsarbetare. Metka...

Nordplus kontaktseminarium för personal på daghem och i förundervisning

Hur kan lärmiljöer stödja och uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och lärande? Och hur kan intresset för en hållbar värld stärkas? Nordplus ordnar ett kontaktseminarium för personal på daghem och i...

Information om internationaliseringsarbete, barnomsorg och skola

Vasa Övningsskola kommer, på uppdrag av Utbildningsstyrelsen, att arrangera ett informationstillfälle om internationaliseringsarbetet inom skolor och barnomsorg i Svenskfinland. Tillfället är öppet...

Fortbildning kring barns stress och stressfri miljö i barnomsorgen

Fortbildningen "Barns stress och stressfri miljö i småbarnspedagogiken" ordnas av Regionförvaltningsverket. Avsikten med den här fortbildningen är att ge grundläggande information om stressreaktioner...

Föreläsning, programmering i grundskolan

Utbildnings- och kulturavdelningen bjuder in till en kostnadsfri föreläsning kring programmering i grundskolan den 16.11.2021 kl. 12.30 - ca 16.00. Insatsen är ett led i utbildningsbyråns stöd till...

Intresserad av att delta i utbyte inom Norden och Baltikum?

Då ska ni delta i Nordplus digitala café den 30 september 2021 för mer information (på engelska). För ytterligare information hittar du på Nordplus webbplats:https://www.utbyten.se/evenemang/nordplus...

Dialogmöte kring karriärvägledning

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande på  Åland, Färöarna och Grönland bjuder in till ett Dialogmöte onsdagen den 29 september 2021 kl. 13.00 – 16.30.