Nyheter

Fortbildning, jämställdhets- och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken

Folkhälsan ordnar en digital fortbildningsserie vad gäller jämställhets och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken. Fortbildningen baserar sig på den finländska lagstiftningen och det bör...

Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare - förlängd anmälningstid

Distanskursen "Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare" riktar sig till dig som är lärare inom grundskola, elevvårdspersonal samt andra intresserade. Den här fortbildningen visar...

Föreläsarpresentation Patricia Diaz

Planeringen av Dialog 2020 har nu kommit till ett läge där vi kan presentera våra föreläsare. Först ut är Patricia Diaz. Hon är legitimerad gymnasielärare i spanska och engelska och har arbetat de...

Tidigareläggning av språkundervisning

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster erbjuder ny forskningsbaserad kunskap och ger möjlighet för kunskapsutbyte mellan de som arbetar med tidigareläggning av...

Eleven i fokus

Under förra läsåret 2016-2017 var jag en av pilotlärarna i FUS-projektet. Jag gick in i någonting som jag egentligen inte visste vad det innebar. Ganska snabbt fick vi börja planera vad vi ville...