Nyheter

Att leda ingripande i trakasserier inom småbarnspedagogik och skola

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnar ett webbinarium kring trakasserier inom småbarnspedagogik och skola. I reformen förtydligades och förstärktes ansvaret hos...

Nordplus nyhetsbrev februari 2023

Här hittar ni vårens första nyhetsbrev från Nordplus. Ni vet väl att ni kan kontakta Annette Rumander eller Carola Eklund om du har några frågor kring medverkan i ett Nordplus-projekt! För...

Hur tar lärare och forskare sig an AI och ChatGPT?

Högskolan på Åland hälsar dig varmt välkommen att delta i ett webbinarium om hur lärare och forskare tar sig an AI och ChatGPT-modellen.

Unga hjältar - Grej of the day om Östersjön

Östersjöfonden har producerat 50 st utbildningsfilmer enligt mikrolektionskonceptet ”Grej of the day”. De tror att de elever som idag går i grundskolan en dag kommer vara hjältarna som vänder den...

Anmäl dig till fortbildning: Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare

Distanskursen "Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare" riktar sig till dig som är lärare inom grundskola, personal inom elevhälsan samt andra intresserade.

First Lego League turnering på Åland

Kodarklubben kommer under hösten 2023 att arrangera en First Lego League turnering på Åland. De kommer att vara en del av organisationen First Lego League Scandinavia och deltävlingen är en uttagning...

Ålandsdagen i finländska skolor

Ålandsdagen arrangeras i finländska skolor den 22 mars 2023 och är ett samarbete mellan Ålands landskapsregering, Justitieministeriet och Statsrådets kansli. Medverkande är Hanaholmens Svenska Nu -...

Anmälningen till Dialog 2023

Anmälningsblanketten för Dialog 2023 har nu stängts. Det går att göra efteranmälning ännu denna vecka men det går inte att boka lunch. Meddela per epost till undertecknad: namn, skola samt vilka...

Dags att anmäla sig till vinterns fortbildningar och inspirationstillfällen!

Ni har väl spanat in programmet för Dialog 2023 för nu är det dags att anmäla sig! Anmälningen stänger redan den 23 januari. Mer information hittar på på utbildningsbyråns webbplats Dialog 2023. Kom...

Omsorgsassistent inom äldreomsorgen

Ålands landskapsregering har beslutat att Ålands gymnasium ska inleda en utbildning till omsorgsassistent inom äldreomsorgen inkommande läsår med 15 studieplatser. Målgruppen för utbildningen är...

Program och anmälan till Dialog 2023

Programmet till Dialog 2023 är nu publicerat och anmälningen har öppnat. Utbildningsbyrån erbjuder även i år inspiration för hela utbildningssektorn från barnomsorg till högskolan. Via länken nedan ...

Itslearning workshop, januari 2023

Den 24 januari håller Erika Ståhlman en tredelad workshop för både nya och vana användare av lärplattformen Itslearning. Workhopen inleds med en introduktion av Itslearning och tillsammans diskutera...

Kompetensutveckling i arbetslivet

Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerade i oktober i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling och...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Rönn-Liljenfeldt

Maria är doktorand inom specialpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har under många år varit verksam som speciallärare i åk 1-9 och är just nu...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Astrid Frylmark

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör. Hon har lång erfarenhet av arbete med barns och ungas språkutveckling, både när allt fungerar och när det finns svårigheter. År 2016 erhöll hon...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Liselotte Kjellmer

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington. Hon har bedrivit forskning vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet, Gillbergscentrum på Göteborgs Universitet...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Katarina Sperling

Katarina Sperling är doktorand vid Linköpings universitet i Pedagogiskt arbete med inriktning mot artificiell intelligens (AI) och lärares praktiker. I sin forskning undersöker hon samspelet mellan...

Föreläsningspresentation Dialog 2023, Nathalie Lindgren

Nathalie Lindgren är förskollärare, utbildare och författare och har lång erfarenhet av att arbeta med elever i förskoleklass. Centralt för henne är att alla elever ska känna att de lyckas och alla...

Föreläsarpresentation, Dialog 2023, Kristin Mattsson

Kristin Mattsson är sociolog och genusvetare, PD med lärarbehörighet och arbetar nu med jämställdhet på Ålands landskapsregering. Hon har undervisat vid Åbo Akademi och vid Novia (socionom-utbildning...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Siri Helle

Fotograf Caroline Andersson Renaud Siri Helle är leg. psykolog och har arbetat med KBT-behandling av depression, stress och ångest. Hon är faktagranskare på 1177 Vårdguiden inom området psykisk hälsa...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Ursula Schober

Ursula Schober är en av Stockholmförskolornas mest älskade barteaterskådespelare. Hennes föreställningar om känslor är skapade utifrån det barn hon önskar att hon hade fått vara och de vuxna hon hade...

Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 nu!

Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 som pågår 6 - 12 februari 2023. Nationella audiovisuella institutet KAVI uppmanar också åländska skolor att delta! Medieläskunnighet tillhör alla. Syftet med...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Nina Bergdahl

Nina Bergdahl har doktorerat på lärande i det digitala samhället vid Data och Systemvetenskapliga Institutionen, DSV, Stockholms universitet. Efter det arbetade Nina som lektor i didaktik och...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Wiman

Maria Wiman är lärare, skoldebattör, kolumnist och författare med ett öra mot marken. Hon undervisar i svenska och samhällsorienterade ämnen på Skapaskolan i Huddinge och blev år 2019 utsedd till...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Anna Borg

Anna Borg Leg. lärare Specialpedagog och tidigare rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete. Hon är anknuten till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (...