Nyheter

3.1.2023 - Itslearning workshop, januari 2023
Den 24 januari håller Erika Ståhlman en tredelad workshop för både nya och vana användare av lärplattformen Itslearning. Workhopen inleds med en introduktion av Itslearning och tillsammans diskutera...
Läs mer om Itslearning workshop, januari 2023 ›
21.12.2022 - Kompetensutveckling i arbetslivet
Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerade i oktober i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling och...
Läs mer om Kompetensutveckling i arbetslivet ›
5.12.2022 - Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 nu!
Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 som pågår 6 - 12 februari 2023. Nationella audiovisuella institutet KAVI uppmanar också åländska skolor att delta! Medieläskunnighet tillhör alla. Syftet med...
Läs mer om Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 nu! ›
17.11.2022 - TIPS! Skandinavisk forskning inom barnomsorgen
Tidskriften Vetuva baserar sig på skandinavisk forskning och ges ut av det norska  Utdanningsdirektoratet. Språket i tidsskriften är således norska,  men temana är aktuella även på Åland. ...
Läs mer om TIPS! Skandinavisk forskning inom barnomsorgen ›
14.11.2022 - Rådde Rådjur - barns delaktighet inom barnomsorgen
  Nu,  lagom till Barnrättsveckan,  finns det omarbetade materialet om Rådde Rådjur publicerat på utbildning.ax. Materialet kan användas som stöd i arbetet med att göra barn delaktiga i barnomsorgens...
Läs mer om Rådde Rådjur - barns delaktighet inom barnomsorgen ›
9.11.2022 - Anmälningen öppen till den viktiga fortbildningen Hälsa för lärande- lärande för hälsa
Nu är anmälningen öppen till den efterfrågade fortbildningen Hälsa för lärande- lärande för hälsa med bland annat Petri Partanen som föreläsare. Målsättningen med fortbildningen är att ge...
Läs mer om Anmälningen öppen till den viktiga fortbildningen Hälsa för lärande- lärande för hälsa ›
8.11.2022 - Ny ansökningsrunda för Nordplus-projekt!
Ansökningstiden för nya Nordplus-projekt har nu öppnat och sista ansökningsdag är onsdagen den 1 februari 2023. Totalt delas 9,6 miljoner euro under perioden.  Läs mer om Nordplus och de olika...
Läs mer om Ny ansökningsrunda för Nordplus-projekt! ›
8.11.2022 - Eu:s referensram för digital kompetens på svenska
Nu har den uppdaterade versionen av DigComp 2.2, dvs ramverket för digital kompetens för medborgare, till de väsentligaste delarna översatts till svenska. Ramverket ligger som grund för den kommande...
Läs mer om Eu:s referensram för digital kompetens på svenska ›
31.10.2022 - Dimensioneringsbeslut samt grunder och allmänna kriterier för antagning 2023
Ålands landskapsregering har med stöd av sitt huvudmannaskap över Ålands gymnasium och Ålands folkhögskola beslutat att ge skolorna i uppdrag att under år 2023 förverkliga följande utbildningar med...
Läs mer om Dimensioneringsbeslut samt grunder och allmänna kriterier för antagning 2023 ›
31.10.2022 - Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö
I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet där dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet. Ni hittar deklarationen här. ...
Läs mer om Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.