Nyheter

Östersjöfondens utbildningsmaterial, digitalt informationstillfälle

Östersjöfonden bjuder in till ett kort digitalt informationsmöte den 12 oktober 15.30 -15:50 för att berätta mer om utbildningsmaterialet Östersjöns unga hjältar och att en åländsk skolklass kommer...

Ny medarbetare vid utbildningsbyrån

Heidi Eriksson är ny vid utbildnings- och kulturavdelningen och hon har en tillfällig tjänst som specialsakkunnig inom högre utbildning vid utbildningsbyrån fram till 31.12.2023. Heidis...

Nordplus café

Är du nyfiken på utbyten inom Norden och Baltikum? Eller deltar du redan i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt och vill dela dina erfarenheter med, och inspirera, andra? Varmt välkommen Nordplus...

Fortbildning, jämställdhets- och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken

Folkhälsan ordnar en digital fortbildningsserie vad gäller jämställhets och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken. Fortbildningen baserar sig på den finländska lagstiftningen och det bör...

Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare - förlängd anmälningstid

Distanskursen "Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare" riktar sig till dig som är lärare inom grundskola, elevvårdspersonal samt andra intresserade. Den här fortbildningen visar...

Inget Dialog 2024 men...

Under 2024 ordnas inget Dialog-seminarium i den form det tidigare hållits men istället ordnas två tema-eftermiddagar under året. Den första tema-eftermiddagen hålls den 6 mars på temat välmående och...

Inspirationsföreläsning för er som använder Binogi

Använder du dig av Binogi i din undervisning och önskar få lite tips? Då är det här ett tillfällle just för dig. Binogi erbjuder in inspirationsföreläsning med Camilla Askebäck-Diaz, som är IT-...

Workshop, fortbildning och skolprogram

Workshop Skolpsykologer bjuder in skolpersonal till en workshop om funktionsbedömningar. Workshopen hölls första gången i maj, med många deltagare, och nu erbjuds en till möjlighet för dem som...

Ny medarbetare vid utbildningsbyrån

Sofia Ahvonen är ny vid utbildnings- och kulturavdelningen och hon vikarierar som specialsakkunnig i grundskolefrågor vid utbildningsbyrån fram till augusti 2024. Utöver en masterexamen i forskning...

Nordplus-information för barnomsorgen

Utbildningsbyrån, som fungerar som InfoPunkt på Åland gällande Nordplusprogrammet, bjuder in personal inom barnomsorgen till ett informationstillfälle kring Nordplus möjligheter tisdagen den 12...

Studiematerial om Sveriges historia och samhällsutveckling

Sveriges riksdag har tagit fram ett pedagogiskt studiematerial då det nu är 500 år sedan Sverige igen blev en självständig nation. Materialet är framtaget i samverkan med lärare och kopplat till den...

Nordplus information om förberedande besök och online-träff

Funderar ni över att utveckla verksamheten inom barnomsorg eller skola med stöd av ett Nordplus-samarbete? Då är det dags att börja agera!

Resurser/webbinarier - förebyggande av mobbning, trakasserier och diskriminering

Utbildningsstyrelsen har byggt upp en resurs med anvisningar och verktyg på svenska som riktar sig till lärare och ledare inom skola och barnomsorg. Materialet kan också användas av andra som jobbar...

En ny IKT-strategi för utbildningssektorn på Åland är nu antagen

IKT-strategin för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland 2023 - 2027 antogs den 13 juni 2023. Strategin riktar sig till hela utbildningssektorn på Åland, vilket inkluderar barnomsorg,...

Itslearning workshop, IUP, i september

Onsdagen den 20 september 2023 ordnas ett tillfälle för lärare och administratörer i verktyget IUP (individuell utvecklingsplan). Kurstillfället riktar sig både till Itslearning - skoladministratörer...

Norden i skolan och Nordisk skolchatt som resurs

Norden i skolan är en undervisningsplattform men nästan 30.000 registrerade lärare runt om i Norden. På plattformen hittar du bland annat undervisningsmaterial från åk 1 upp till gymnasiet du kan...

Nordplus Aurora Award, rösta!

Tre finalister har utsetts till Nordplus Junior Aurora Award 2023 och nu kan du rösta på din favorit. Det åländska projektet Fysisk aktivitet som kulturell mötesplats med Kyrkby högstadium som...

Planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten inom barnomsorgen

Skyldigheten att göra upp en operativ jämställdhetsplan och en plan för likabehandling inom barnomsorgen träder i kraft 1.6.2023. Planeringen av jämställdhet och likabehandling i verksamheten...

Utbildningsbyrån har fått en ny medarbetare

Från 13 mars arbetar Jonna Grunér som vikarierande byråchef för Elisabeth Storfors som har semester fram till sista juni. Jonna Grunér kommer närmast från Ålands yrkesgymnasium där hon har arbetat...

Grundskola för vuxna på Åland

Grundskola för vuxna är en ny utbildningsform på Åland där målgruppen är personer som saknar avgångsbetyg från grundskolan. 

eTwinning så in i Norden!

Om du är intresserad av att jobba internationellt och framför allt nordiskt i klassrummet kan du via ett eTwinningprojekt jobba med dina elever och kollegor i andra länder. Nu hålls ett webbinarium...

Folkhälsans virtuella lärarnätverksträff

Onsdagen den 12.4 kl. 15.30-17.00 ordnar Folkhälsan ett virtuellt lärarnätverk. Temat för träffen är hur du som lärare kan stöda barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Tillfället...

Finlandssvenska vägledardagar 2023

Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet arrangerar de årliga svenskspråkiga vägledardagarna den 3-4 maj i Åbo. Temat i år är välmående Program och anmälan finns på...

Nordplus kontaktseminarium, anmälningen har öppnat!

Nordplus bjuder in till ett kontaktseminarium i Hveragerði på Island 18–20 september 2023. Kontaktseminariet gäller Nordplusprogrammet Nordens språk. Det finns totalt 50 platser och det gäller att...

Den nordiska bokslukaren– din genväg till boksamtal med barn om bilderböcker på andra nordiska språk!

Den nordiska bokslukaren är ett treårigt projekt finansierat av Nordiska ministerrådet. Projektet har skapat pedagogiskt material till nordiska bilderböcker som varit nominerade till Nordiska rådets...