Nyheter

29.5.2022 - Uppdaterat eu-ramverk för digital kompetens för medborgare DigComp 2.2
Inom undervisningssektorn på Åland har ramverket DigComp redan funnits som grund för digital kompetens för studerande (och DigCompEdu för lärare) framför allt i IT-strategin. Nu finns en ny version...
Läs mer om Uppdaterat eu-ramverk för digital kompetens för medborgare DigComp 2.2 ›
5.5.2022 - Digitalt läromedel i samhällskunskap åk 5 - 9, release 2 juni
Utbildningsbyrån har i samarbete med Schildts & Söderströms och inom ramen för Åland 100-arbetet tagit fram ett digitalt läromedel i samhällskunskap för åk 5 - 6 och 7 - 9. En arbetsgrupp...
Läs mer om Digitalt läromedel i samhällskunskap åk 5 - 9, release 2 juni ›
2.5.2022 - Läger för barn och unga med erfarenhet av psykisk ohälsa och beroende i familjen
Tillsammans med Folkhälsan har Rädda Barnen i flera år arrangerat gratis läger för barn som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller beroende i sin familj. Det handlar i första hand om att en vuxen är...
Läs mer om Läger för barn och unga med erfarenhet av psykisk ohälsa och beroende i familjen ›
25.4.2022 - LUMA-dagarna 2022
LUMA-dagarna ordnas vid Aalto-universitetet i Esbo 13-14.6.2022 av LUMA-center Finland-nätverket. Det övergripande temat för dagarna är ”Framtidens skapare – vetenskap, konst, teknik och ekonomi”. ...
Läs mer om LUMA-dagarna 2022 ›
21.4.2022 - Var med och rösta fram nya landskapsarter!
I samband med att Åland firar 100 år så kommer fem nya landskapsarter att utses och alla som vill får vara med och rösta. Röstningsperioden pågår under hela maj månad och vinnarna kommer att...
Läs mer om Var med och rösta fram nya landskapsarter! ›
6.4.2022 - Seminarium kring distansundervisning på Åland
Skapar distansundervisning likvärdig undervisning på Åland?  Ålands landskapsregering bjuder in till en presentation av ett IFOUS forsknings- och utvecklingsprogram som åländska lärare har varit...
Läs mer om Seminarium kring distansundervisning på Åland ›
31.3.2022 - Presentationer från Dialog 2022
Nu hittar ni några av föreläsarnas presentationer under Dialog 2022 på vår webbsida under fliken Fortbildning/Material från fortbildningar  
Läs mer om Presentationer från Dialog 2022 ›
30.3.2022 - Webinarium om "Ledarskap och kollegialt lärande inom barnomsorgen"
Utbildningsbyrån vill tipsa om ett webinarium som ordnas av Regionförvaltningssverket som berör kollegialt lärande och pedagogisk dokumentation,  båda aktuella teman i och med läroplansförslaget för...
Läs mer om Webinarium om "Ledarskap och kollegialt lärande inom barnomsorgen" ›
22.3.2022 - Tack för ert arbete med barns delaktighet i läroplansprocessen!
Remissperioden för barnens remiss gällande barnomsorgens läroplan är nu avslutad. Det inkom svar från 22 enheter och många exempel på barnens egna alster. Nu finns en film med Rådde Rådjur på...
Läs mer om Tack för ert arbete med barns delaktighet i läroplansprocessen! ›
16.3.2022 - Tiden för anmälan till Dialog 2022 förlängs
Du kan fortfarande anmäla dig till Dialog 2022 fram till den 20 mars. Däremot går det inte längre att boka in sig för lunch på plats. Du hittar all information på vår webbplats utbildning.ax/dialog-...
Läs mer om Tiden för anmälan till Dialog 2022 förlängs ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.