Nyheter

20.10.2022 - Handbok i digital pedagogik
Den 13 oktober utkom rapporten I distansundervisningens kölvatten - Lärarerfarenheter och didaktiska perspektiv på digital undervisning i form av en handbok. Handboken bygger på forskares intervjuer...
Läs mer om Handbok i digital pedagogik ›
14.10.2022 - Internationellt samarbete i skolorna
Funderar ni över hur ni kan jobba med internationalisering i skolorna på Åland? Kolla då upp vad Nordplus har att erbjuda. Nästa ansökningsdatum är 1.2.2023 och därför är det hög tid att börja...
Läs mer om Internationellt samarbete i skolorna ›
11.10.2022 - Innovationer för en jämlik framtid
Svenska Folkskolans vänner och Folkhälsan ordnar en innvationstävling med syftet att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland unga i...
Läs mer om Innovationer för en jämlik framtid ›
3.10.2022 - STOPP! MIN KROPP! - konferensen 2022
Årets Stopp! Min kropp! - veckan, som arrangeras av Rädda Barnen, inleds men en digital konferens den 10 oktober 13.00 - 16.00. Syftet är att förbereda och inspirera vuxna till att hjälpa barn om att...
Läs mer om STOPP! MIN KROPP! - konferensen 2022 ›
27.9.2022 - Svenskspråkigt material kring frågor om inlärningssvårigheter hos barn och unga
Niilo Mäki Institutet är ett forskningsinstitut som arbetar med frågor om inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Syftet med forskningen är att undersöka och utveckla metoder för att kartlägga,...
Läs mer om Svenskspråkigt material kring frågor om inlärningssvårigheter hos barn och unga ›
27.9.2022 - Lansering av DigComp 2.2 på svenska
Den nyligen uppdaterade EU-standarden för digital kompetens och förmåga DigComp 2.2 finns nu till väsentliga delar översatt till svenska. Standarden har sedan flera år legat som grund för Ålands IT-...
Läs mer om Lansering av DigComp 2.2 på svenska ›
22.9.2022 - Hur kan vi jobba med de allra yngsta barnen inom barnomsorgen?
För er som arbetar med de allra yngsta barnen inom barnomsorgen finns nu möjlighet att delta i Regionförvaltningsverkets avgiftsfria föreläsning som hålls som ett webbinarium 16 nov. kl 13-16. 
Läs mer om Hur kan vi jobba med de allra yngsta barnen inom barnomsorgen? ›
7.9.2022 - Föreläsning kring miljö, material och dokumentation i barnomsorgsverksamheten
Regionförvaltningsverket ordnar den 7 oktober kl 12.30 - 16 digitalt  föreläsningen En rörande rörelse av rör(l)ighet - miljö, material och dokumentation i småbarnspedagogiken Under föreläsningen ...
Läs mer om Föreläsning kring miljö, material och dokumentation i barnomsorgsverksamheten ›
6.9.2022 - Seminarium kring kompetensutveckling i arbetslivet
Välkommen på seminarium onsdagen den 12 oktober 2022 kl. 8.30 – 12.00 med temat Kompetensutveckling i arbetslivet. Arrangör: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL tillsammans med Utbildningsbyrån...
Läs mer om Seminarium kring kompetensutveckling i arbetslivet ›
6.9.2022 - Inbjudan, fortbildning i användning av läromedlet Avtryck
Se hit alla lärare i samhällskunskap på Åland! För att stöda implementeringen av läromedlet i samhällskunskap, Avtryck, hålls två fortbildningstillfällen i september. De riktas i första hand till...
Läs mer om Inbjudan, fortbildning i användning av läromedlet Avtryck ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.