Nyheter

31.10.2022 - Dimensioneringsbeslut samt grunder och allmänna kriterier för antagning 2023
Ålands landskapsregering har med stöd av sitt huvudmannaskap över Ålands gymnasium och Ålands folkhögskola beslutat att ge skolorna i uppdrag att under år 2023 förverkliga följande utbildningar med...
Läs mer om Dimensioneringsbeslut samt grunder och allmänna kriterier för antagning 2023 ›
31.10.2022 - Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö
I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet där dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet. Ni hittar deklarationen här. ...
Läs mer om Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö ›
28.10.2022 - Nyhetsbrev om e-Twinning
Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev gällande eTwinning hittar ni här. I första hand handlar det om information om vilka länder från Europeiska unionens närområden som kan vara med som kan delta buggar...
Läs mer om Nyhetsbrev om e-Twinning ›
25.10.2022 - Behörighetsgivande speciallärarutbildning
Det finns planer på att starta en behörighetsgivande utbildning till speciallärare i grundskola och inom småbarnspedagogik (ämnesstudier 35 sp) med start augusti 2024. Studietiden är drygt 1 år och...
Läs mer om Behörighetsgivande speciallärarutbildning ›
20.10.2022 - Utbildning i utbildningsledarskap 25 sp
Utbildningen Utbildningsledarskap ger i kombination med provet i åländsk barnosorgs- och grundskolelagstiftning rektorsbehörighet och behörighet som daghemsföreståndare på Åland. Den riktar sig till...
Läs mer om Utbildning i utbildningsledarskap 25 sp ›
20.10.2022 - Handbok i digital pedagogik
Den 13 oktober utkom rapporten I distansundervisningens kölvatten - Lärarerfarenheter och didaktiska perspektiv på digital undervisning i form av en handbok. Handboken bygger på forskares intervjuer...
Läs mer om Handbok i digital pedagogik ›
14.10.2022 - Internationellt samarbete i skolorna
Funderar ni över hur ni kan jobba med internationalisering i skolorna på Åland? Kolla då upp vad Nordplus har att erbjuda. Nästa ansökningsdatum är 1.2.2023 och därför är det hög tid att börja...
Läs mer om Internationellt samarbete i skolorna ›
11.10.2022 - Innovationer för en jämlik framtid
Svenska Folkskolans vänner och Folkhälsan ordnar en innvationstävling med syftet att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland unga i...
Läs mer om Innovationer för en jämlik framtid ›
3.10.2022 - STOPP! MIN KROPP! - konferensen 2022
Årets Stopp! Min kropp! - veckan, som arrangeras av Rädda Barnen, inleds men en digital konferens den 10 oktober 13.00 - 16.00. Syftet är att förbereda och inspirera vuxna till att hjälpa barn om att...
Läs mer om STOPP! MIN KROPP! - konferensen 2022 ›
27.9.2022 - Svenskspråkigt material kring frågor om inlärningssvårigheter hos barn och unga
Niilo Mäki Institutet är ett forskningsinstitut som arbetar med frågor om inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Syftet med forskningen är att undersöka och utveckla metoder för att kartlägga,...
Läs mer om Svenskspråkigt material kring frågor om inlärningssvårigheter hos barn och unga ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.