Nyheter

9.2.2022 - Nord StarT- tävlingen avslutad, vinnare utsedda
Edit: Vinnarna i Nord StarT - tävlingen är avslutad och vinnarna är utsedda. Ni kan nu se ceremonin i efterhand på https://www.youtube.com/watch?v=3lZfPH94J1E. ...
Läs mer om Nord StarT- tävlingen avslutad, vinnare utsedda ›
4.2.2022 - Nytt avtal för utbildning i svenska för inflyttade i arbete
Landskapsregeringen har beslutat att ingå ett nytt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete. Utbildningen genomförs i samarbete med...
Läs mer om Nytt avtal för utbildning i svenska för inflyttade i arbete ›
1.2.2022 - Besök till Ålands sjöfartsmuseum
Ta er utanför klassrummet och förflytta er till Ålands sjöfartsmuseet. Här finns mycket för daghem och skolelever i alla åldrar att upptäcka och uppleva.  Åländska skolklasser Ett besök på...
Läs mer om Besök till Ålands sjöfartsmuseum ›
28.1.2022 - Dags för kampanjen ALL DIGITAL Weeks
ALL DIGITAL Weeks är en europeisk kampanj där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet. ALL...
Läs mer om Dags för kampanjen ALL DIGITAL Weeks ›
25.1.2022 - Multilitteracitet för daghem
Centralen för mediefostran Metka rf ordnar inte bara workshopar för barn och unga utan också fortbildning i mediefostran för lärare, småbarnspedagoger, bibliotekspersonal och ungdomsarbetare. Metka...
Läs mer om Multilitteracitet för daghem ›
25.1.2022 - Skolchatt - något för dina elever i åk 3 - 9
Nordisk skolchatt är ett banbrytande och roligt sätt att träffa andra nordiska skolelever på – samtidigt som det ger en unik möjlighet att träna rösten och öronen för att förstå melodier, likheter...
Läs mer om Skolchatt - något för dina elever i åk 3 - 9 ›
24.1.2022 - Ny föreläsarpresentation Maria Rönn-Liljenfeldt
Nu kan vi presentera en ny föreläsaret till Dialog 2022. Läs mer om henne i vår blogg!
Läs mer om Ny föreläsarpresentation Maria Rönn-Liljenfeldt ›
24.1.2022 - Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss
Förslaget till barnomsorgens nya läroplan har nu gått på remiss och för er som är intresserade att läsa det finns det under Remisser/utkast på vår webbplats. Där hittar ni också de illustrationer som...
Läs mer om Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss ›
21.1.2022 - Fortbildning, hälsokunskap för lärare åk 5 - 6
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) och Öppna Högskolan på Åland (ÖH) erbjuder en fortbildningshelhet inom hälsokunskap för lärare i åk 5 - 6. Under totalt sju studietillfällen får du...
Läs mer om Fortbildning, hälsokunskap för lärare åk 5 - 6 ›
21.1.2022 - Nordplus kontaktseminarium för personal på daghem och i förundervisning
Hur kan lärmiljöer stödja och uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och lärande? Och hur kan intresset för en hållbar värld stärkas? Nordplus ordnar ett kontaktseminarium för personal på daghem och i...
Läs mer om Nordplus kontaktseminarium för personal på daghem och i förundervisning ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.