Nyheter

23.8.2022 - Infotillfälle till lärare i barnomsorg och åk 1-4 - onsdagens tillfälle inställt!
Landskapsregeringen bjuder in lärare i barnomsorg och lärare som undervisar åk 1-4 att delta i infotillfälle gällande materialet inom projektet Ståhej på sjön. Ståhej på sjön är ett nationellt...
Läs mer om Infotillfälle till lärare i barnomsorg och åk 1-4 - onsdagens tillfälle inställt! ›
16.8.2022 - Anmäl dig till föreläsning av Ulla Thorslund: Unga sexualförövare på nätet och i den fysiska miljön – så kan vi upptäcka och förebygga brottslighet.
Rädda Barnen och Ålands landskapsregering bjuder tillsammans med Fältarna in till en föreläsning som ger dig verktyg till att arbeta förebyggande i den miljö där du möter barn och unga. Ulla...
Läs mer om Anmäl dig till föreläsning av Ulla Thorslund: Unga sexualförövare på nätet och i den fysiska miljön – så kan vi upptäcka och förebygga brottslighet. ›
30.6.2022 - Läroplanen för barnomsorgen på Åland
Läroplanen för barnomsorgen på Åland hittar ni nu både på Ålands landskapsregeringes webbplats och på utbildningsbyråns webbplats Landskapslagen om barnomsorg och grundskola trädde i kraft den 1...
Läs mer om Läroplanen för barnomsorgen på Åland ›
23.6.2022 - Läroplan för barnomsorgen på Åland
Landskapsregeringen har utarbetat en ny läroplan för barnomsorgen på Åland. Läroplanen träder i kraft 1.8.2022. (ÅLR 2021/7287, beslut U2 109) Läroplanen är avsedd för hela barnomsorgens verksamhet...
Läs mer om Läroplan för barnomsorgen på Åland ›
17.6.2022 - Nordisk barnbibliotekarie – Barnkultur i Norden
NORDISK FÖRSKOLAS NORDISKA BARNBIBLIOTEKARIE Nordisk Förskola främjar och synliggör barnkultur i Norden i samverkan med Nordisk Kulturkontakt – Den nordiska bokslukaren – TILLSAMMANS FÖR BARNENS...
Läs mer om Nordisk barnbibliotekarie – Barnkultur i Norden ›
16.6.2022 - Material för förundervisningens arbete med barnets rättigheter och Norden
Ta del av  gratis material gällande barnets rättigheter och Norden!
Läs mer om Material för förundervisningens arbete med barnets rättigheter och Norden ›
9.6.2022 - First Lego League Challenge, lokal tävling för barn 10-16 år
Kodarklubben informerar: First Lego League Challenge är en kunskaps- och teknologitävling för barn i åldrarna 10-16 år. Barnen ska under en period på cirka två månader bygga och programmera en...
Läs mer om First Lego League Challenge, lokal tävling för barn 10-16 år ›
7.6.2022 - Upphandling av utbildningar i svenska för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektivet
Landskapsregeringen begär in anbud på utbildningar i svenska för vuxna personer som flytt från Ukraina och omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och som är inregistrerade vid en flyktingförläggning....
Läs mer om Upphandling av utbildningar i svenska för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektivet ›
6.6.2022 - Det åländska läromedlet Avtryck
Nu finns det åländska digitala läromedlet i ämnet samhällskunskap åk 5-6 och 7-9, Avtryck, på Schildts & Söderströms förlags webbplats https://laromedel.sets.fi/bok/avtryck-alandsk-...
Läs mer om Det åländska läromedlet Avtryck ›
6.6.2022 - Bilder från utställningen Avtryck
Nu hittar ni några bilder från skolornas/daghemmens utställning Avtryck vid Ålands museum som hölls under våren inom ramen för Åland 100. Ni hittar dem under Åland 100/Evenemang/Avtryck!
Läs mer om Bilder från utställningen Avtryck ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.