Nyheter

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Katarina Sperling

Katarina Sperling är doktorand vid Linköpings universitet i Pedagogiskt arbete med inriktning mot artificiell intelligens (AI) och lärares praktiker. I sin forskning undersöker hon samspelet mellan...

Föreläsningspresentation Dialog 2023, Nathalie Lindgren

Nathalie Lindgren är förskollärare, utbildare och författare och har lång erfarenhet av att arbeta med elever i förskoleklass. Centralt för henne är att alla elever ska känna att de lyckas och alla...

Föreläsarpresentation, Dialog 2023, Kristin Mattsson

Kristin Mattsson är sociolog och genusvetare, PD med lärarbehörighet och arbetar nu med jämställdhet på Ålands landskapsregering. Hon har undervisat vid Åbo Akademi och vid Novia (socionom-utbildning...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Siri Helle

Fotograf Caroline Andersson Renaud Siri Helle är leg. psykolog och har arbetat med KBT-behandling av depression, stress och ångest. Hon är faktagranskare på 1177 Vårdguiden inom området psykisk hälsa...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Ursula Schober

Ursula Schober är en av Stockholmförskolornas mest älskade barteaterskådespelare. Hennes föreställningar om känslor är skapade utifrån det barn hon önskar att hon hade fått vara och de vuxna hon hade...

Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 nu!

Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 som pågår 6 - 12 februari 2023. Nationella audiovisuella institutet KAVI uppmanar också åländska skolor att delta! Medieläskunnighet tillhör alla. Syftet med...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Nina Bergdahl

Nina Bergdahl har doktorerat på lärande i det digitala samhället vid Data och Systemvetenskapliga Institutionen, DSV, Stockholms universitet. Efter det arbetade Nina som lektor i didaktik och...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Wiman

Maria Wiman är lärare, skoldebattör, kolumnist och författare med ett öra mot marken. Hon undervisar i svenska och samhällsorienterade ämnen på Skapaskolan i Huddinge och blev år 2019 utsedd till...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Anna Borg

Anna Borg Leg. lärare Specialpedagog och tidigare rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete. Hon är anknuten till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria-Pia Gottberg

Maria-Pia Gottberg är Lic Mental tränare, författare och föreläsare och grundare till konceptet känslodockan Friendy. I närmare 20 års tid har Maria-Pia föreläst för och utbildat personal inom främst...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Kristina Edström

Kristina Edström är universitetslektor i Ingenjörsutbildningens utveckling på KTH. Hennes arbete handlar om att på olika sätt stödja lärarna att utveckla ingenjörsutbildningen. Kristina är...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg och Filmpedagogerna var tillsammans med Göteborgs Universitet centrala i introduktionen av MIK, Medie- och informationskunnighet i Sverige och ingår i internationella, nationella och...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Emma Frans

Fotografi: mattiasbarda.se Nu har presentationen av föreläsarna för Dialog 2023 startat. Fram till att programmet är klart kommer vi kort att skriva något om alla föreläsare. 

TIPS! Skandinavisk forskning inom barnomsorgen

Tidskriften Vetuva baserar sig på skandinavisk forskning och ges ut av det norska  Utdanningsdirektoratet. Språket i tidsskriften är således norska,  men temana är aktuella även på Åland. ...

Rådde Rådjur - barns delaktighet inom barnomsorgen

  Nu,  lagom till Barnrättsveckan,  finns det omarbetade materialet om Rådde Rådjur publicerat på utbildning.ax. Materialet kan användas som stöd i arbetet med att göra barn delaktiga i barnomsorgens...

Anmälningen öppen till den viktiga fortbildningen Hälsa för lärande- lärande för hälsa

Nu är anmälningen öppen till den efterfrågade fortbildningen Hälsa för lärande- lärande för hälsa med bland annat Petri Partanen som föreläsare. Målsättningen med fortbildningen är att ge...

Ny ansökningsrunda för Nordplus-projekt!

Ansökningstiden för nya Nordplus-projekt har nu öppnat och sista ansökningsdag är onsdagen den 1 februari 2023. Totalt delas 9,6 miljoner euro under perioden.  Läs mer om Nordplus och de olika...

Eu:s referensram för digital kompetens på svenska

Nu har den uppdaterade versionen av DigComp 2.2, dvs ramverket för digital kompetens för medborgare, till de väsentligaste delarna översatts till svenska. Ramverket ligger som grund för den kommande...

Dimensioneringsbeslut samt grunder och allmänna kriterier för antagning 2023

Ålands landskapsregering har med stöd av sitt huvudmannaskap över Ålands gymnasium och Ålands folkhögskola beslutat att ge skolorna i uppdrag att under år 2023 förverkliga följande utbildningar med...

Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö

I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet där dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet. Ni hittar deklarationen här. ...

Nyhetsbrev om e-Twinning

Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev gällande eTwinning hittar ni här. I första hand handlar det om information om vilka länder från Europeiska unionens närområden som kan vara med som kan delta buggar...

Behörighetsgivande speciallärarutbildning

Det finns planer på att starta en behörighetsgivande utbildning till speciallärare i grundskola och inom småbarnspedagogik (ämnesstudier 35 sp) med start augusti 2024. Studietiden är drygt 1 år och...

Utbildning i utbildningsledarskap 25 sp

Utbildningen Utbildningsledarskap ger i kombination med provet i åländsk barnosorgs- och grundskolelagstiftning rektorsbehörighet och behörighet som daghemsföreståndare på Åland. Den riktar sig till...

Handbok i digital pedagogik

Den 13 oktober utkom rapporten I distansundervisningens kölvatten - Lärarerfarenheter och didaktiska perspektiv på digital undervisning i form av en handbok. Handboken bygger på forskares intervjuer...

Internationellt samarbete i skolorna

Funderar ni över hur ni kan jobba med internationalisering i skolorna på Åland? Kolla då upp vad Nordplus har att erbjuda. Nästa ansökningsdatum är 1.2.2023 och därför är det hög tid att börja...