Nyheter

Innovationer för en jämlik framtid

Svenska Folkskolans vänner och Folkhälsan ordnar en innvationstävling med syftet att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland unga i...

STOPP! MIN KROPP! - konferensen 2022

Årets Stopp! Min kropp! - veckan, som arrangeras av Rädda Barnen, inleds men en digital konferens den 10 oktober 13.00 - 16.00. Syftet är att förbereda och inspirera vuxna till att hjälpa barn om att...

Svenskspråkigt material kring frågor om inlärningssvårigheter hos barn och unga

Niilo Mäki Institutet är ett forskningsinstitut som arbetar med frågor om inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Syftet med forskningen är att undersöka och utveckla metoder för att kartlägga,...

Lansering av DigComp 2.2 på svenska

Den nyligen uppdaterade EU-standarden för digital kompetens och förmåga DigComp 2.2 finns nu till väsentliga delar översatt till svenska. Standarden har sedan flera år legat som grund för Ålands IT-...

Hur kan vi jobba med de allra yngsta barnen inom barnomsorgen?

För er som arbetar med de allra yngsta barnen inom barnomsorgen finns nu möjlighet att delta i Regionförvaltningsverkets avgiftsfria föreläsning som hålls som ett webbinarium 16 nov. kl 13-16. 

Föreläsning kring miljö, material och dokumentation i barnomsorgsverksamheten

Regionförvaltningsverket ordnar den 7 oktober kl 12.30 - 16 digitalt  föreläsningen En rörande rörelse av rör(l)ighet - miljö, material och dokumentation i småbarnspedagogiken Under föreläsningen ...

Seminarium kring kompetensutveckling i arbetslivet

Välkommen på seminarium onsdagen den 12 oktober 2022 kl. 8.30 – 12.00 med temat Kompetensutveckling i arbetslivet. Arrangör: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL tillsammans med Utbildningsbyrån...

Inbjudan, fortbildning i användning av läromedlet Avtryck

Se hit alla lärare i samhällskunskap på Åland! För att stöda implementeringen av läromedlet i samhällskunskap, Avtryck, hålls två fortbildningstillfällen i september. De riktas i första hand till...

Itslearning workshop, påminnelse

Ni kommer väl ihåg att anmäla er till Itslearning workshopen kring nyheterna i planerings- och testverktygen? Sista anmälningsdag är 16 september! Länkt till anmälningen finns i inbjudan nedan!

Nordplus - ansökningstiden för förberedande besök 2022 har öppnats

Fram till den 3 oktober är det nu möjligt att ansöka om ett förberedande besök inom programmen Nordplus Junior, Nordplus Vuxen och Nordplus Språk. Målsättningen med ett förberedande besök är att göra...

FN:s läskunnighetsdag 8 september 2022

Sedan 1967 har UNESCO uppmärksammat Internationella läskunnighetsdagen. FN-förbundet har initerat 8 september som en internationell FN-dag den. Inom ramen för detta finns ett finländskt initiativ,...

Mediekunskapsskolan

Har ni som lärare koll på vad Mediekunskapsskolan erbjuder? Det nationella audiovisuella institutet KAVI upprätthåller Mediekunskapsskolan, som sammanställer gratis undervisningsmaterial. Kolla in på...

Nya planeraren och testverktyget i Itslearning, workshop

Onsdagen den 21 september 2022 ordnas en heldags workshop i Itslearning-vertygen Planeraren och Test. Verktygen har genomgått uppdateringar och nu har du som skoladministratör eller som van användare...

Rådde rapporterar

Nu finns barnens synpunkter om barnosmorgen på Åland samlade i rapporten, "Rådde rapporterar - vad barnen tycker är viktigt i barnomsorgen på Åland." Den finns här, där hela Rådde-materialet finns...

Barnomsorgens läroplan digitalt!

Här hittar ni barnomsorgens läroplan digitalt. Den finns också att hitta i pdf form för utskrift.

Ramavtal för köp av utbildningar i svenska

Landskapsregeringen har beslutat att ingå ett ramavtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för vuxna personer utan arbetsmarknadsstöd. Landskapsregeringen har sedan...

Projekt för att förebygga skolavhopp, utanförskap och stärka ungas välmående

Ålands landskapsregering kommer att starta upp projektet ”Gymnasieutbildning för alla unga” som ska genomföras under åren 2022–2023. Projektet syftar till att granska lagstiftningsbehov, tydliggöra...

Anmälning öppen till skolkonsert åk 3-6

Ålands landskapsregering har glädjen att igen kunna bjuda in alla skolelever i åk 3–6 att ta del av en klassisk musikkonsert av Gävle symfoniorkester. Det ordnas två konserter fredagen 30.9.2022 i...

Infotillfälle till lärare i barnomsorg och åk 1-4 - onsdagens tillfälle inställt!

Landskapsregeringen bjuder in lärare i barnomsorg och lärare som undervisar åk 1-4 att delta i infotillfälle gällande materialet inom projektet Ståhej på sjön. Ståhej på sjön är ett nationellt...

Anmäl dig till föreläsning av Ulla Thorslund: Unga sexualförövare på nätet och i den fysiska miljön – så kan vi upptäcka och förebygga brottslighet.

Rädda Barnen och Ålands landskapsregering bjuder tillsammans med Fältarna in till en föreläsning som ger dig verktyg till att arbeta förebyggande i den miljö där du möter barn och unga. Ulla...

Läroplanen för barnomsorgen på Åland

Läroplanen för barnomsorgen på Åland hittar ni nu både på Ålands landskapsregeringes webbplats och på utbildningsbyråns webbplats Landskapslagen om barnomsorg och grundskola trädde i kraft den 1...

Läroplan för barnomsorgen på Åland

Landskapsregeringen har utarbetat en ny läroplan för barnomsorgen på Åland. Läroplanen träder i kraft 1.8.2022. (ÅLR 2021/7287, beslut U2 109) Läroplanen är avsedd för hela barnomsorgens verksamhet...

Nordisk barnbibliotekarie – Barnkultur i Norden

NORDISK FÖRSKOLAS NORDISKA BARNBIBLIOTEKARIE Nordisk Förskola främjar och synliggör barnkultur i Norden i samverkan med Nordisk Kulturkontakt – Den nordiska bokslukaren – TILLSAMMANS FÖR BARNENS...

Material för förundervisningens arbete med barnets rättigheter och Norden

Ta del av  gratis material gällande barnets rättigheter och Norden!

First Lego League Challenge, lokal tävling för barn 10-16 år

Kodarklubben informerar: First Lego League Challenge är en kunskaps- och teknologitävling för barn i åldrarna 10-16 år. Barnen ska under en period på cirka två månader bygga och programmera en...