Nyheter

19.1.2022 - Ändrat datum för Dialog 2022
Som säkert många av er förstått är det inte i dagsläget möjligt att genomför Dialog 2022 enligt den ursprungliga planen. Utbildningsbyrån har därför valt att hellre skjuta fram seminariet framom att...
Läs mer om Ändrat datum för Dialog 2022 ›
12.1.2022 - Information om internationaliseringsarbete, barnomsorg och skola
Vasa Övningsskola kommer, på uppdrag av Utbildningsstyrelsen, att arrangera ett informationstillfälle om internationaliseringsarbetet inom skolor och barnomsorg i Svenskfinland. Tillfället är öppet...
Läs mer om Information om internationaliseringsarbete, barnomsorg och skola ›
10.1.2022 - Aktuell information om Covid-19 finns alltid på Ålands landskapsregerings webbplats
Du hittar aktuell information om restriktioner rörande barnomsorg och skola på Ålands landskapsregerings webbplats https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19
Läs mer om Aktuell information om Covid-19 finns alltid på Ålands landskapsregerings webbplats ›
5.1.2022 - Fortbildning kring barns stress och stressfri miljö i barnomsorgen
Fortbildningen "Barns stress och stressfri miljö i småbarnspedagogiken" ordnas av Regionförvaltningsverket. Avsikten med den här fortbildningen är att ge grundläggande information om stressreaktioner...
Läs mer om Fortbildning kring barns stress och stressfri miljö i barnomsorgen ›
22.12.2021 - Material för barns delaktighet inom barnomsorgen
Materialet ”Rådde Rådjur” som har tagits fram för att stöda arbetet med barns delaktighet inom barnomsorgen är nu klart. Det finns ett häfte för personalen ” Material för personalen”, ett häfte för...
Läs mer om Material för barns delaktighet inom barnomsorgen ›
21.12.2021 - Det händer inom skolåland
Även om det inte alltid syns utåt eller om alla våra duktiga lärare inte alltid syns så händer det hela tiden bra saker ute på våra skolor och enheter, oberoende om det gäller barnomsorg, grundskola...
Läs mer om Det händer inom skolåland ›
17.12.2021 - Ny ansökningsrunda för Nordplus 2022
Om du eller din organisation arbetar med utbildning eller lärande kan du söka medel från Nordplus. År 2022 uppmanas de sökande skicka in ansökningar som siktar på att "stärka utbildningssamarbete och...
Läs mer om Ny ansökningsrunda för Nordplus 2022 ›
16.12.2021 - Anmälningen till Dialog 2022 har öppnat
Nu har vi äntligen programmet klart till Dialog 2022 och anmälningen har öppnat. Information om föreläsare, innehåll och anmälan hittar ni på vår webbplats utbildning.ax/dialog-2022 Sista...
Läs mer om Anmälningen till Dialog 2022 har öppnat ›
16.12.2021 - Arbetsgrupp har utrett boendemöjligheter för studerande i gymnasieutbildning
Landskapsregeringen tillsatte i februari en arbetsgrupp med uppdraget att utreda boendemöjligheterna för studerande i gymnasieutbildningen. Arbetsgruppen lämnade en slutrapport i september som...
Läs mer om Arbetsgrupp har utrett boendemöjligheter för studerande i gymnasieutbildning ›
8.12.2021 - Föreläsningspresentationer Dialog 2022
Alla föreläsare till seminariet Dialog 2022, 9 - 10 februari, presenteras i vår blogg efter hand. Idag kan vi bland annat presentera Angelica Slögs som föreläser om kamratmedling, under rubriken ...
Läs mer om Föreläsningspresentationer Dialog 2022 ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.