Nyheter

27.6.2019 - Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen
Ålands landskapsregering faställde den 18.6.2019 reivderingar i "Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen" att gälla från 1.8.2019 och...
Läs mer om Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen ›
4.4.2019 - Grundskolans nya läroplan- ämnesdel i svenska åk 1-9 publicerad
Nu finns det ett utkast på ämnesdelen i svenska för åk 1-9 publicerad på utbildning.ax under fliken remisser. Texten går att skriva ut, läsa och kommenetera. Noteras bör att det  endast är ett utkast...
Läs mer om Grundskolans nya läroplan- ämnesdel i svenska åk 1-9 publicerad ›
14.1.2019 - Den tredje läroplansträffen för lärare som undervisar svenska i grundskolan
Välkomna att delta i den tredje träffen för svenskalärare gällande revideringen av läroplanen. Undre de två tidigare träffarna har åk 7-9 främst varit i fokus eftersom majoriteten av deltagarna varit...
Läs mer om Den tredje läroplansträffen för lärare som undervisar svenska i grundskolan ›
14.1.2019 - Läroplansträff för lärare som undervisar matematik i grundskolan
Välkomna till den första läroplansträffen för dig som undervisar matematik i någon årskurs i grundskolan. Syftet med träffen är att titta på utkastet för en ny ämnesdel i matematik och diskutera...
Läs mer om Läroplansträff för lärare som undervisar matematik i grundskolan ›
24.10.2018 - Läroplansträff för lärare i svenska i grundskolan
Välkomna alla lärare som undervisar i svenska i grundskolan, det är dags att tycka till om ämnesdelen i den kommande läroplanen för grundskolan på Åland. Det första ämnet som står i tur är svenska....
Läs mer om Läroplansträff för lärare i svenska i grundskolan ›
1.10.2018 - Nya styrdokument och anvisningar
Nu kan du hitta Grunder och allmänna kriterier för antagningen av studerande år 2019 och Dimensionering av antalet studieplatser ht 2019 och underlag för planeringen inför 2020-2021 under våra...
Läs mer om Nya styrdokument och anvisningar ›
21.6.2018 - Grundskolans nya läroplan
Nu finns det första utkastet från grundskolan nya läroplan att läsa och kommentera under fliken Remiss här på hemsidan. Utkastet består av förord, inledning och inledande kapitel som behandlar...
Läs mer om Grundskolans nya läroplan ›
11.6.2018 - Anvisningar
En del anvisningar finns nu på vår webbplats och fler kommer efterhand. De finns under fliken Styrdokument.  Vilka saknar du?
Läs mer om Anvisningar ›
6.6.2018 - Nya nationella kriterier ska tas fram
På Yle:s webbplats skriver man att samma kunskaper kan ge 7, 8 eller 9 i vitsord beroende på vilken grundskolan. Av den anledningen ska betygssättningen nu ses över så att det ska bli lättare att...
Läs mer om Nya nationella kriterier ska tas fram ›
25.5.2018 - Kommentering av bedömningskriterierna
Hej alla grundskollärare Vi vill påminna er om att det ännu finns tid att kommentera bedömningskriterierna från 2013 för alla ämnen i den nuvarande läroplanen. I rummet Grundskolans läroplan på...
Läs mer om Kommentering av bedömningskriterierna ›

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.