Nyheter

22.10.2020 - Nytt kring internationella utbyten; Nordplus och Erasmus+
Söker du samarbetspartners i Europa? Under länken https://www.utbyten.se/ hittar du nyheter om internationella utbyten, ex. Anmälan till kontaktseminarium ifall du vill samarbete med kollegor En...
Läs mer om Nytt kring internationella utbyten; Nordplus och Erasmus+ ›
7.10.2020 - Konferens om utsatta barn och ungdomar
Välkommen till en Nordisk digital konferens om sektorövergripande samarbete för utsatta barn. Konferensen anordnas i samarbete med Nordiska ministerrådet och Utdanningsdirektoratet i Oslo.  Lyssna på...
Läs mer om Konferens om utsatta barn och ungdomar ›
28.9.2020 - Itslearning-workshop för lärare
Uppdatering:  Kursen den 5 oktober är fullsatt men plats finns den 19 oktober. Sista anmälningsdag är 12 oktober. Tony Jansson, som är topadmin för grundskolorna håller i tillfällena och innehållet i...
Läs mer om Itslearning-workshop för lärare ›
21.9.2020 - Games and learning webinar
Utbildare/lärare, forskar och spelutvecklare är målgruppen för ett webinar som rör spel och lärande ur ett utbildningsperspektiv. Webinariet hålls den 8.10, 13-17 finsk tid via Zoom och Slack. Länk...
Läs mer om Games and learning webinar ›
11.9.2020 - Programmering i skolan - när, var, hur, varför?
Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit...
Läs mer om Programmering i skolan - när, var, hur, varför? ›
7.9.2020 - Axplock av Öppna högskolans kurser under hösten
Öppna högskolan informerar om följande kurser/fortbildning under hösten: Föreläsningar online: Micke Hermansson erbjuder följande föreläsningar online via Öppna högskolan. För ytterligare information...
Läs mer om Axplock av Öppna högskolans kurser under hösten ›
3.9.2020 - Nordisk nätverkskonferens om vuxnas lärande
NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) arrangerar i samarbete med Nordiska ministerrådet en webbkonferens om hållarhet och vuxnas lärande den 22 september 2020. Konferenser rör lärande för ett...
Läs mer om Nordisk nätverkskonferens om vuxnas lärande ›
26.8.2020 - Introduktion till programmering och digitalt tänkande
Den 2 och 3 september håller Kodarklubben kursen AFK – Introduktion till programmering och digitalt tänkande med ledaren Jonny Björkström från Robotworkshop.fi. Målgruppen är barn 6 - 8 år men...
Läs mer om Introduktion till programmering och digitalt tänkande ›
12.8.2020 - Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande
Centret för lärande och kompetens, Valteri, informerar om KAMEL-fortbildningen. KAMEL står för kartläggning av mångspråkiga elevers lärande. Kartläggningen ger en bild av var eleverna finns i sitt...
Läs mer om Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande ›
4.6.2020 - Anmälning till Kickoff 2020
Den 14 augusti hålls Kickoff 2020 riktad till personal inom barnomsorgen, grundskolan och alla landskapets skolor. Temat för seminariet är En välmående lärmiljö för alla – positiv psykologi. Alla...
Läs mer om Anmälning till Kickoff 2020 ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.