Nyheter

16.12.2020 - Föreläsarpresentation, Alexander Skytte
En nytt blogginlägg om föreläsare till Dialog 2021, Alexander Skytte kan ni läsa här!    
Läs mer om Föreläsarpresentation, Alexander Skytte ›
17.11.2020 - Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp
Allmänna tentamenstillfällen för att avlägga Utbildningsstyrelsens examen i undervisningsförvaltning (litteraturtentamen) ordnas regelbundet ungefär en gång i månaden. Vid anmälan uppger man om man...
Läs mer om Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp ›
13.11.2020 - Konferens för studie- och yrkesvägledare
Den 18-19 mars 2021 arrangeras studie- och yrkesvägledarkonferens i Göteborg. Om konferensen övergår till endast digitalt format på grund av restriktioner, gäller din anmälan fortsättningsvis och du...
Läs mer om Konferens för studie- och yrkesvägledare ›
2.11.2020 - Webbinarium Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?
Nätverket för vuxnas lärande (NVL) Ålands nästa webbinarium handlar om Validering och vägledning -Hur långt har vi kommit? Webbinariet arrangeras tillsammans med NVLs valideringsnätverk och...
Läs mer om Webbinarium Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit? ›
22.10.2020 - Digitala seminarier
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för skola och förskola. De gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och...
Läs mer om Digitala seminarier ›
22.10.2020 - Nytt kring internationella utbyten; Nordplus och Erasmus+
Söker du samarbetspartners i Europa? Under länken https://www.utbyten.se/ hittar du nyheter om internationella utbyten, ex. Anmälan till kontaktseminarium ifall du vill samarbete med kollegor En...
Läs mer om Nytt kring internationella utbyten; Nordplus och Erasmus+ ›
7.10.2020 - Konferens om utsatta barn och ungdomar
Välkommen till en Nordisk digital konferens om sektorövergripande samarbete för utsatta barn. Konferensen anordnas i samarbete med Nordiska ministerrådet och Utdanningsdirektoratet i Oslo.  Lyssna på...
Läs mer om Konferens om utsatta barn och ungdomar ›
28.9.2020 - Itslearning-workshop för lärare
Uppdatering:  Kursen den 5 oktober är fullsatt men plats finns den 19 oktober. Sista anmälningsdag är 12 oktober. Tony Jansson, som är topadmin för grundskolorna håller i tillfällena och innehållet i...
Läs mer om Itslearning-workshop för lärare ›
21.9.2020 - Games and learning webinar
Utbildare/lärare, forskar och spelutvecklare är målgruppen för ett webinar som rör spel och lärande ur ett utbildningsperspektiv. Webinariet hålls den 8.10, 13-17 finsk tid via Zoom och Slack. Länk...
Läs mer om Games and learning webinar ›
11.9.2020 - Programmering i skolan - när, var, hur, varför?
Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit...
Läs mer om Programmering i skolan - när, var, hur, varför? ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.