Nyheter

Seminarium kring välmående 6 mars

Snart öppnar anmälningen till seminariet kring välmående som hålls den 6 mars på Alandica. Håll ögon och öron öppna de närmaste dagarna så ni inte missar att anmäla er. I år kommer platserna delvis...

Nordplus café

Är du nyfiken på utbyten inom Norden och Baltikum? Eller deltar du redan i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt och vill dela dina erfarenheter med, och inspirera, andra? Varmt välkommen Nordplus...

Inget Dialog 2024 men...

Under 2024 ordnas inget Dialog-seminarium i den form det tidigare hållits men istället ordnas två tema-eftermiddagar under året. Den första tema-eftermiddagen hålls den 6 mars på temat välmående och...

Nordplus-information för barnomsorgen

Utbildningsbyrån, som fungerar som InfoPunkt på Åland gällande Nordplusprogrammet, bjuder in personal inom barnomsorgen till ett informationstillfälle kring Nordplus möjligheter tisdagen den 12...

Nordplus information om förberedande besök och online-träff

Funderar ni över att utveckla verksamheten inom barnomsorg eller skola med stöd av ett Nordplus-samarbete? Då är det dags att börja agera!

Resurser/webbinarier - förebyggande av mobbning, trakasserier och diskriminering

Utbildningsstyrelsen har byggt upp en resurs med anvisningar och verktyg på svenska som riktar sig till lärare och ledare inom skola och barnomsorg. Materialet kan också användas av andra som jobbar...

Itslearning workshop, IUP, i september

Onsdagen den 20 september 2023 ordnas ett tillfälle för lärare och administratörer i verktyget IUP (individuell utvecklingsplan). Kurstillfället riktar sig både till Itslearning - skoladministratörer...

eTwinning så in i Norden!

Om du är intresserad av att jobba internationellt och framför allt nordiskt i klassrummet kan du via ett eTwinningprojekt jobba med dina elever och kollegor i andra länder. Nu hålls ett webbinarium...

Program och anmälan till Dialog 2023

Programmet till Dialog 2023 är nu publicerat och anmälningen har öppnat. Utbildningsbyrån erbjuder även i år inspiration för hela utbildningssektorn från barnomsorg till högskolan. Via länken nedan ...

Kompetensutveckling i arbetslivet

Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerade i oktober i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling och...

Dialog 2022, uppdaterat program

Nu kan vi publicera det uppdaterade programmet och öppna anmälningen för seminariet Dialog 2022 som går av stapeln 28 - 29 mars. På grund av att seminariet måste flyttas fram har vissa smärre...

Nord StarT- tävlingen avslutad, vinnare utsedda

Edit: Vinnarna i Nord StarT - tävlingen är avslutad och vinnarna är utsedda. Ni kan nu se ceremonin i efterhand på https://www.youtube.com/watch?v=3lZfPH94J1E. ...

Nordplus kontaktseminarium för personal på daghem och i förundervisning

Hur kan lärmiljöer stödja och uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och lärande? Och hur kan intresset för en hållbar värld stärkas? Nordplus ordnar ett kontaktseminarium för personal på daghem och i...

Ändrat datum för Dialog 2022

Som säkert många av er förstått är det inte i dagsläget möjligt att genomför Dialog 2022 enligt den ursprungliga planen. Utbildningsbyrån har därför valt att hellre skjuta fram seminariet framom att...

Föreläsarpresentationer till Dialog 2022 fortsätter

Nu kan vi presentera två nya föreläsningar för seminariet Dialog 2022. Den ena vänder sig i första hand till barnomsorgen då Nina Nylander föreläser under temat tal- och språkutveckling och...

Föreläsarpresentation, Dialog 2022 Linus Nyman

Linus Nyman, som är forskare, lärare kommer att ge oss råd hur vi kan skydda våra digitala liv! Följ vår blogg för att hålla dig uppdaterad om föreläsarna till Dialog 2022!  

Sista föreläsarpresentationen, Pekka Peura

I och med det här blogginlägget har alla föreläsare till Dialog 2021 presenterats. Sista man ut är Pekka Peura som kommer att prata om formativ bedömning. Blogginlägget kan ni läsa här!

Lågaffektivt bemötande

Ett tips från Valteri! Psykolog Bo Hejlskov Elvén håller ett 2-timmars webbinarium den 9 mars 2021 kl. 13:30. Webbinariet, som handlar om lågaffektivt bemötande, innehåller också en frågestund...

Nya föreläsarpresentationer i vår blogg

Nu börjar det vara på slutrakan när det gäller föreläsarpresentationer. Nu hittar ni information om Clara Lidqvist och Gerda Kraemer som pratar om utanförskap och om Ifous-utvecklingsgrupp som pratar...

Webbinarium Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

Nätverket för vuxnas lärande (NVL) Ålands nästa webbinarium handlar om Validering och vägledning -Hur långt har vi kommit? Webbinariet arrangeras tillsammans med NVLs valideringsnätverk och...

Vuxnas grundläggande färdigheter

Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet,...

Anmälning till Kickoff 2020

Den 14 augusti hålls Kickoff 2020 riktad till personal inom barnomsorgen, grundskolan och alla landskapets skolor. Temat för seminariet är En välmående lärmiljö för alla – positiv psykologi. Alla...

Seminarium kring grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat grundläggande färdigheter den 27 mars 2020. Grundläggande färdigheter är sådana...

e-Twinning seminarium i Köpenhamn

Under seminariet kan lärare från de nordiska länderna och självstyrande områdena få lära sig mer om det nordiska initiativet "Nordic CRAFT". Som deltagande lärare får du en praktisk introduktion, en...

Dialog 2020 förlängd anmälningstid

Vi har fått möjlighet att förlänga anmälningstiden till Dialog 2020 med en hel vecka! Ni har alltså tid på er till och med den 22 januari att anmäla er. Ni hittar program och anmälningsblankett här!