Nyheter

4.6.2021 - Anmälningen öppen till fortbildning för fysik- kemi och matematiklärare i åk 7-9
Nu är anmälningen öppen till den fortbildning som tidigare informerats om riktad till fysik- kemi- och matematiklärare i högstadierna på Åland. Anmälningen görs via https://www.open.ax/ under...
Läs mer om Anmälningen öppen till fortbildning för fysik- kemi och matematiklärare i åk 7-9 ›
12.5.2021 - Webbinarium om matematik och språk
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL arrangerar ett webbinarium om matematik och språkTisdagen den 25 maj 2021 kl. 16.00 -17.00.  Webbinariet hålls på svenska av professor emeritus Håkan...
Läs mer om Webbinarium om matematik och språk ›
20.4.2021 - Webinarium om Erasmus+ för vuxenutbildare
Erasmus+ nya programperiod har börjat och det finns många nya möjligheter och nyheter att ta del av! Erasmus+ kan ge din organisation unika chanser att förbättra kvalitén på verksamheten, skaffa...
Läs mer om Webinarium om Erasmus+ för vuxenutbildare ›
20.1.2021 - Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen
Välkommen med i fortbildningshelheten som ger verktyg att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både barn och personal genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv...
Läs mer om Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen ›
15.1.2021 - Lågaffektivt bemötande
Ett tips från Valteri! Psykolog Bo Hejlskov Elvén håller ett 2-timmars webbinarium den 9 mars 2021 kl. 13:30. Webbinariet, som handlar om lågaffektivt bemötande, innehåller också en frågestund...
Läs mer om Lågaffektivt bemötande ›
16.12.2020 - Föreläsarpresentation, Alexander Skytte
En nytt blogginlägg om föreläsare till Dialog 2021, Alexander Skytte kan ni läsa här!    
Läs mer om Föreläsarpresentation, Alexander Skytte ›
17.11.2020 - Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp
Allmänna tentamenstillfällen för att avlägga Utbildningsstyrelsens examen i undervisningsförvaltning (litteraturtentamen) ordnas regelbundet ungefär en gång i månaden. Vid anmälan uppger man om man...
Läs mer om Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp ›
13.11.2020 - Konferens för studie- och yrkesvägledare
Den 18-19 mars 2021 arrangeras studie- och yrkesvägledarkonferens i Göteborg. Om konferensen övergår till endast digitalt format på grund av restriktioner, gäller din anmälan fortsättningsvis och du...
Läs mer om Konferens för studie- och yrkesvägledare ›
2.11.2020 - Webbinarium Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?
Nätverket för vuxnas lärande (NVL) Ålands nästa webbinarium handlar om Validering och vägledning -Hur långt har vi kommit? Webbinariet arrangeras tillsammans med NVLs valideringsnätverk och...
Läs mer om Webbinarium Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit? ›
22.10.2020 - Digitala seminarier
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för skola och förskola. De gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och...
Läs mer om Digitala seminarier ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.