Nyheter

Anmälning öppen till fortbildning i positiv psykologi

Anmälningen till Styrka, glädje och medkänsla –utbildning inom välbefinnande och positiv psykolog riktad till personal inom grundskolan går ut den 30.8.2021. Fortbildningshelheten är en grundkurs som...

Anmälningen öppen till fortbildning för fysik- kemi och matematiklärare i åk 7-9

Nu är anmälningen öppen till den fortbildning som tidigare informerats om riktad till fysik- kemi- och matematiklärare i högstadierna på Åland. Anmälningen görs via https://www.open.ax/ under...

Webbinarium om matematik och språk

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL arrangerar ett webbinarium om matematik och språkTisdagen den 25 maj 2021 kl. 16.00 -17.00.  Webbinariet hålls på svenska av professor emeritus Håkan...

Lågaffektivt bemötande

Ett tips från Valteri! Psykolog Bo Hejlskov Elvén håller ett 2-timmars webbinarium den 9 mars 2021 kl. 13:30. Webbinariet, som handlar om lågaffektivt bemötande, innehåller också en frågestund...

Föreläsarpresentation, Alexander Skytte

En nytt blogginlägg om föreläsare till Dialog 2021, Alexander Skytte kan ni läsa här!    

Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp

Allmänna tentamenstillfällen för att avlägga Utbildningsstyrelsens examen i undervisningsförvaltning (litteraturtentamen) ordnas regelbundet ungefär en gång i månaden. Vid anmälan uppger man om man...

Konferens för studie- och yrkesvägledare

Den 18-19 mars 2021 arrangeras studie- och yrkesvägledarkonferens i Göteborg. Om konferensen övergår till endast digitalt format på grund av restriktioner, gäller din anmälan fortsättningsvis och du...

Webbinarium Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

Nätverket för vuxnas lärande (NVL) Ålands nästa webbinarium handlar om Validering och vägledning -Hur långt har vi kommit? Webbinariet arrangeras tillsammans med NVLs valideringsnätverk och...

Digitala seminarier

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för skola och förskola. De gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och...

Nytt kring internationella utbyten; Nordplus och Erasmus+

Söker du samarbetspartners i Europa? Under länken https://www.utbyten.se/ hittar du nyheter om internationella utbyten, ex. Anmälan till kontaktseminarium ifall du vill samarbete med kollegor En...

Konferens om utsatta barn och ungdomar

Välkommen till en Nordisk digital konferens om sektorövergripande samarbete för utsatta barn. Konferensen anordnas i samarbete med Nordiska ministerrådet och Utdanningsdirektoratet i Oslo.  Lyssna på...

Itslearning-workshop för lärare

Uppdatering:  Kursen den 5 oktober är fullsatt men plats finns den 19 oktober. Sista anmälningsdag är 12 oktober. Tony Jansson, som är topadmin för grundskolorna håller i tillfällena och innehållet i...

Games and learning webinar

Utbildare/lärare, forskar och spelutvecklare är målgruppen för ett webinar som rör spel och lärande ur ett utbildningsperspektiv. Webinariet hålls den 8.10, 13-17 finsk tid via Zoom och Slack. Länk...

Programmering i skolan - när, var, hur, varför?

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit...

Axplock av Öppna högskolans kurser under hösten

Öppna högskolan informerar om följande kurser/fortbildning under hösten: Föreläsningar online: Micke Hermansson erbjuder följande föreläsningar online via Öppna högskolan. För ytterligare information...

Nordisk nätverkskonferens om vuxnas lärande

NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) arrangerar i samarbete med Nordiska ministerrådet en webbkonferens om hållarhet och vuxnas lärande den 22 september 2020. Konferenser rör lärande för ett...

Introduktion till programmering och digitalt tänkande

Den 2 och 3 september håller Kodarklubben kursen AFK – Introduktion till programmering och digitalt tänkande med ledaren Jonny Björkström från Robotworkshop.fi. Målgruppen är barn 6 - 8 år men...

Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande

Centret för lärande och kompetens, Valteri, informerar om KAMEL-fortbildningen. KAMEL står för kartläggning av mångspråkiga elevers lärande. Kartläggningen ger en bild av var eleverna finns i sitt...

Anmälning till Kickoff 2020

Den 14 augusti hålls Kickoff 2020 riktad till personal inom barnomsorgen, grundskolan och alla landskapets skolor. Temat för seminariet är En välmående lärmiljö för alla – positiv psykologi. Alla...

Seminarium kring grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat grundläggande färdigheter den 27 mars 2020. Grundläggande färdigheter är sådana...

Kulturkrockar och integration

Kulturkrockar och integration är en föreläsning som riktar sig till dig som är med i skolan elevvårdsteam eller som möter inflyttade barn och ungdomar i skolan. Föreläsningen är ett tillfälle för...

Dialog 2020 förlängd anmälningstid

Vi har fått möjlighet att förlänga anmälningstiden till Dialog 2020 med en hel vecka! Ni har alltså tid på er till och med den 22 januari att anmäla er. Ni hittar program och anmälningsblankett här!

Fortbildning i förskolepedagogik

Ålands landskapsregering och Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo akademi och yrkeshögskolan Novia en fortbildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på...

Konferens Children first - förskoleundervisning

Den 4-7 maj 2020 ordnas en konferens kring förskoleundervisning, Children first - Designing sustainable early childhood education (ECEC) i Helsingfors. Målet med konferensen är att lyfta den senaste...

Introduktion till Lärandecirklar – modell för kompetensutveckling

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ordnar en serie webbinarier i tre delar om två färska handböcker om To-do – metoden och transformativa lärandecirklar som NVL tagit fram. Del två i serien...