Nyheter

Nordplus seminarium för en grönare framtid

Nordplus ordnar ett online-seminarium för en grönare framtid - Transformativ utbildning i en värld i behov av förändring. När: 28 maj Tid: 13:00 - 16:00 (CET) - finsk tid 14.00 - 17.00 Tema: Grön och...

Föreläsarnas presentationer från seminariet kring välmående

Föreläsarnas presentationer finns nu uppladdade från seminariet kring välmående den 6 mars. Några föreläsare önskar att deras presentationer endast delas med dem som var på föreläsningen men vilka...

Nordplus för en grönare framtid - seminarium

Välkomna alla lärare och övrig personal som arbetar med elever och studerande kring gröna frågor och hållbarhet till ett online-seminarium den 28 maj 13.00 - 16.00 (CET) på temat grön och hållbar...

Seminarium 1/2024 kring välmående - kom ihåg anmälan!

Utbildningsbyrån bjuder in samtliga anställda inom barnomsorgen, grundskolan, landskapets skolor, Högskolan på Åland samt fria bildningen till ett seminarium kring välmående:  När - 6 mars med start...

Information om Erasmus+/Nordplus -programmen - save the date

Ledare och lärare från utbildningssektorn är varmt välkomna på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga evenemang om internationaliseringsmöjligheter! Vill du veta mera om hur du kan arbeta...

Välbefinnande i daghem och skola - uppföljning

Välbefinnande i daghem och skola: uppföljning, fördjupning och fortsatt inspiration Dagen riktar sig till personal inom barnomsorg och grundskola som deltagit i kurser i positiv psykologi och...

Forum för välbefinnande 2023

Regionförvaltningsverket ordnar ett webbinarium om välbefinnande 1 - 2 november 2023. Under webbinariets två halvadagar vill Regionförvaltningsverket lyfta det sektorsöveripande arbetet inom elev-...

Save the date, webbinarium om AI och skolan

Utbildningsbyrån ordnar ett webbinarium om AI och skolan i samarbete med Skolverket i Sverige. Johan Falk, som är undervisningsråd vid Skolverket och som bland annat skrivit boken AI och skolan, är...

Hur hittar jag samarbetspartners via eTwinning?

Du som vill jobba nordiskt över nätet, se hit! Nu ordnas det ett eTwinning webbinarium den 8.11.2023 där du kan få information om hur du kan hitta samarbetspartners via eTwinningportalen och där du...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Rönn-Liljenfeldt

Maria är doktorand inom specialpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har under många år varit verksam som speciallärare i åk 1-9 och är just nu...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Astrid Frylmark

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör. Hon har lång erfarenhet av arbete med barns och ungas språkutveckling, både när allt fungerar och när det finns svårigheter. År 2016 erhöll hon...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Liselotte Kjellmer

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington. Hon har bedrivit forskning vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet, Gillbergscentrum på Göteborgs Universitet...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Siri Helle

Fotograf Caroline Andersson Renaud Siri Helle är leg. psykolog och har arbetat med KBT-behandling av depression, stress och ångest. Hon är faktagranskare på 1177 Vårdguiden inom området psykisk hälsa...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Ursula Schober

Ursula Schober är en av Stockholmförskolornas mest älskade barteaterskådespelare. Hennes föreställningar om känslor är skapade utifrån det barn hon önskar att hon hade fått vara och de vuxna hon hade...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Nina Bergdahl

Nina Bergdahl har doktorerat på lärande i det digitala samhället vid Data och Systemvetenskapliga Institutionen, DSV, Stockholms universitet. Efter det arbetade Nina som lektor i didaktik och...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Wiman

Maria Wiman är lärare, skoldebattör, kolumnist och författare med ett öra mot marken. Hon undervisar i svenska och samhällsorienterade ämnen på Skapaskolan i Huddinge och blev år 2019 utsedd till...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Anna Borg

Anna Borg Leg. lärare Specialpedagog och tidigare rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete. Hon är anknuten till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria-Pia Gottberg

Maria-Pia Gottberg är Lic Mental tränare, författare och föreläsare och grundare till konceptet känslodockan Friendy. I närmare 20 års tid har Maria-Pia föreläst för och utbildat personal inom främst...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg och Filmpedagogerna var tillsammans med Göteborgs Universitet centrala i introduktionen av MIK, Medie- och informationskunnighet i Sverige och ingår i internationella, nationella och...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Emma Frans

Fotografi: mattiasbarda.se Nu har presentationen av föreläsarna för Dialog 2023 startat. Fram till att programmet är klart kommer vi kort att skriva något om alla föreläsare. 

Nytillkommen föreläsare till Dialog 2020

Vi khar nöjet att berätta att vi har fått ett åländskt tillskott till vår digra föreläsarskara under Dialog 2020. Mona Lindroth har till vår glädje tackat ja till att föreläsa under seminariet. Mona...

Åländska föreläsare under Dialog 2020

Vi har i år igen glädjen att få ha med flera åländska föreläsare under Dialog-seminariet. I ett tidigare blogginlägg har vi presenterat Ann-Christina Kjeldsen men nu kan vi presentera de övriga:...

Föreläsarpresentation Johanna Berlin

Johanna Berlin är klasslärare med behörighet att undervisa i fysiskfostran / gymnastik och har arbetat som klasslärare sedan 2002, med fokus på medveten rörelseträning. 2008-2009 var Johanna med i...

Föreläsarpresentation Christoph Treier

Christoph Treier är delägare av JC institutet, ett center för ledarskap, coaching och mental träning. Han anlitas flitigt som föreläsare och coach i hela världen. Han är också känd från olika tv- och...

Föreläsarpresentation Ann-Christina Kjeldsen

Ann-Christina Kjeldsen är filosofie doktor i logopedi från Åbo Akademi. Hon utbildade sig först till klasslärare och verkade som klasslärare i Godby skola, Finström. Efter speciallärarexamen verkade...