Nyheter

24.1.2022 - Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss
Förslaget till barnomsorgens nya läroplan har nu gått på remiss och för er som är intresserade att läsa det finns det under Remisser/utkast på vår webbplats. Där hittar ni också de illustrationer som...
Läs mer om Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss ›
21.1.2022 - Fortbildning, hälsokunskap för lärare åk 5 - 6
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) och Öppna Högskolan på Åland (ÖH) erbjuder en fortbildningshelhet inom hälsokunskap för lärare i åk 5 - 6. Under totalt sju studietillfällen får du...
Läs mer om Fortbildning, hälsokunskap för lärare åk 5 - 6 ›
21.1.2022 - Nordplus kontaktseminarium för personal på daghem och i förundervisning
Hur kan lärmiljöer stödja och uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och lärande? Och hur kan intresset för en hållbar värld stärkas? Nordplus ordnar ett kontaktseminarium för personal på daghem och i...
Läs mer om Nordplus kontaktseminarium för personal på daghem och i förundervisning ›
19.1.2022 - Ändrat datum för Dialog 2022
Som säkert många av er förstått är det inte i dagsläget möjligt att genomför Dialog 2022 enligt den ursprungliga planen. Utbildningsbyrån har därför valt att hellre skjuta fram seminariet framom att...
Läs mer om Ändrat datum för Dialog 2022 ›
12.1.2022 - Information om internationaliseringsarbete, barnomsorg och skola
Vasa Övningsskola kommer, på uppdrag av Utbildningsstyrelsen, att arrangera ett informationstillfälle om internationaliseringsarbetet inom skolor och barnomsorg i Svenskfinland. Tillfället är öppet...
Läs mer om Information om internationaliseringsarbete, barnomsorg och skola ›
10.1.2022 - Aktuell information om Covid-19 finns alltid på Ålands landskapsregerings webbplats
Du hittar aktuell information om restriktioner rörande barnomsorg och skola på Ålands landskapsregerings webbplats https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19
Läs mer om Aktuell information om Covid-19 finns alltid på Ålands landskapsregerings webbplats ›
5.1.2022 - Fortbildning kring barns stress och stressfri miljö i barnomsorgen
Fortbildningen "Barns stress och stressfri miljö i småbarnspedagogiken" ordnas av Regionförvaltningsverket. Avsikten med den här fortbildningen är att ge grundläggande information om stressreaktioner...
Läs mer om Fortbildning kring barns stress och stressfri miljö i barnomsorgen ›
22.12.2021 - Material för barns delaktighet inom barnomsorgen
Materialet ”Rådde Rådjur” som har tagits fram för att stöda arbetet med barns delaktighet inom barnomsorgen är nu klart. Det finns ett häfte för personalen ” Material för personalen”, ett häfte för...
Läs mer om Material för barns delaktighet inom barnomsorgen ›
21.12.2021 - Det händer inom skolåland
Även om det inte alltid syns utåt eller om alla våra duktiga lärare inte alltid syns så händer det hela tiden bra saker ute på våra skolor och enheter, oberoende om det gäller barnomsorg, grundskola...
Läs mer om Det händer inom skolåland ›
17.12.2021 - Ny ansökningsrunda för Nordplus 2022
Om du eller din organisation arbetar med utbildning eller lärande kan du söka medel från Nordplus. År 2022 uppmanas de sökande skicka in ansökningar som siktar på att "stärka utbildningssamarbete och...
Läs mer om Ny ansökningsrunda för Nordplus 2022 ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.