Nyheter

29.10.2021 - Vad kan jag lita på? Medialäskunnighet och källkritik i en digital värld
Tisdagen den 16 november kl. 18.30 - 19.45 ordnar Öppna högskolan och biblioteket på Högskolan på Åland en öppen föreläsning med forskaren och föreläsare Linda Mannila i Mariehamns bibliotek. Temat...
Läs mer om Vad kan jag lita på? Medialäskunnighet och källkritik i en digital värld ›
29.10.2021 - Fira barnrättsveckan!
Veckan för barnets rättigheter firas varje år i november. I år firas den den 15.-22.11.2021. Rädda Barnen vill uppmuntra alla skolor och daghem att uppmärksamma barnrättsveckan genom att öka kunskap...
Läs mer om Fira barnrättsveckan! ›
20.10.2021 - Föreläsning, programmering i grundskolan
Utbildnings- och kulturavdelningen bjuder in till en kostnadsfri föreläsning kring programmering i grundskolan den 16.11.2021 kl. 12.30 - ca 16.00. Insatsen är ett led i utbildningsbyråns stöd till...
Läs mer om Föreläsning, programmering i grundskolan ›
18.10.2021 - Infotillfälle om kamratmedling som metod i grundskolan
Som ett led i implementeringen av de nya styrdokumenten för grundskolan och skrivningarna om elevdelaktighet, en trygg lärmiljö och det förbyggande elevhälsoarbetet för en hållbar skola vill...
Läs mer om Infotillfälle om kamratmedling som metod i grundskolan ›
15.10.2021 - Ny webbplats för åländska läroplaner
Utbildningsbyrån har nu tagit i bruk en webbplats för åländska läroplaner. För tillfället finns endast grundskolans läroplan men framöver kommer åtminstone barnosorgens läroplan också att finnas där...
Läs mer om Ny webbplats för åländska läroplaner ›
13.10.2021 - Musik och dansfestival - I skenet av svavelstickorna - Inbjudan
Musik & Dans Festival bjuder in årskurserna 3–4 och 5–6 i alla skolor på Åland till Ålands musikinstituts (ÅMI) uppsättning av musikalen ”I skenet av svavelstickorna. Föreställningana ges...
Läs mer om Musik och dansfestival - I skenet av svavelstickorna - Inbjudan ›
12.10.2021 - Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik
Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK (1000+) startade under hösten. Utbildningen är avsedd för de som arbetar inom småbarnspedagogiken och en ny antagnings till utbildningen...
Läs mer om Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik ›
8.10.2021 - Klimattävlingen Nord StarT
Nordiska ministerrådet ordnar nordiska klimattävlingen Nord StarT i samarbetet med LUMA-center i Finland. Syftet med tävlingen är att främja barn, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot...
Läs mer om Klimattävlingen Nord StarT ›
7.10.2021 - EU:s CodeWeek
EU:s årliga kodarvecka dra igång igen nu på lördag den 9 oktober och håller på fram till den 24 oktober. Vem som helst är välkommen att organisera eller delta i en aktivietet och alla aktiviteter i...
Läs mer om EU:s CodeWeek ›
6.10.2021 - Dialog 2022 - ändrat datum
Datum för Dialog 2022 har flytta framåt en vecka och kommer att hållas 9 - 10 februari 2022 på Alandica. En del av föreläsningarna kommer också att finnas tillgängliga digitalt antingen i realtid...
Läs mer om Dialog 2022 - ändrat datum ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.